25. november: Bekjemp vold mot kvinner!

Kampkomiteen vil markere den internasjonale dagen mot vold mot kvinner 25. november, og oppfordrer varmt til å delta i demonstrasjoner og markeringer denne dagen. Se informasjon om oppmøte lenger nede i denne teksten.

Vi vil markere dagen med en forståelse av at menns vold mot kvinner har sine røtter i patriarkatet og imperialismen, og at bare kvinnenes egen kamp og organisering kan bekjempe kvinneundertrykking og vold mot kvinner.

Bakgrunn

Den 25. november ble internasjonal dag mot vold mot kvinner på grunnlag av mordet på Mirabal-søstrene i Den dominikanske republikken i 1960. Søstrene kjempet for frigjøring av landet, fra et undertrykkende regime med en diktator som var USAs lakei, skyldig i brutal undertrykking av hele folket, i patriarkalsk vold mot kvinner og i rasistisk folkemord mot haitiske mennesker i landet. Vi ser i dette eksemplet hvordan imperialisme, patriarkat og rasisme er nært forbundet, og hvordan vold mot kvinner er en del av systematisk undertrykking og utbytting.

Vold mot kvinner i dag

Forskere ved John Hopkins Universitetet i USA anslår at minst hver tredje kvinne i verden på et eller annet tidspunkt i livet utsettes for seksuelle overgrep, mishandling eller andre former for vold, vanligvis av et medlem i egen familie. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 40-70 prosent av alle kvinner som blir drept, drepes av sin partner. Undersøkelser tyder på at mer enn hver fjerde kvinne har levd i parforhold hvor hun er blitt utsatt for vold.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) publiserte i 2023 en nasjonal omfangsstudie som viser at kvinner gjennomgående i langt større grad er utsatt for alvorlig fysisk partnervold og vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og digitale seksuelle krenkelser. Rapporten viser at 14 % av kvinnene oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt ved makt og tvang, mot 2 % av mennene. En av ti kvinner oppgir å ha blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra en partner. En av fem oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt ved makt eller tvang, såkalt «sovevoldtekt», eller begge deler. Siden 2014 har det skjedd en økning i rapportering om vold mot kvinner i Norge. Mange opplevde også at saken ikke ble etterforsket etter anmeldelse.

Internasjonal solidaritet

Den 25. november er en dag for internasjonal solidaritet og vi kan ikke forstå vold mot kvinner uten å forstå at årsaken er det imperialistiske systemet og patriarkatet som er en del av dette. Dette kommer særlig til uttrykk i imperialistiske kriger, og i den brutale undertrykkingen kvinner utsettes for av imperialismen og av reaksjonære regimer. I år vil vi særlig løfte frem situasjonen i Palestina, Ukraina og Iran, tre svært aktuelle eksempler både på at kvinner er spesielt utsatt i krig eller under reaksjonære regimer, og på at kvinner kjemper og gjør motstand.

Bli med! Organiser dere, kjemp og gjør motstand!

Det eneste som kan fjerne vold mot kvinner som samfunnsproblem, er å feie vekk imperialismen. På veien dit kan kvinner ved å kjempe og organisere seg bli sterkere sammen og oppnå små og store seiere på veien mot et samfunn fritt for imperialisme, patriarkat og vold mot kvinner. Når vi reiser parolen «Bekjemp vold mot kvinner!» er ikke dette en bønn til myndighetene – det er en oppfordring til kvinner og menn som ikke finner seg i dagens uholdbare situasjon. Det er en oppfordring til å kjempe og gjøre motstand, og til å organisere seg.

Den 25. november tar vi til gatene i flere byer, for å reise kampen mot vold mot kvinner, mot imperialisme og patriarkat, for internasjonal solidaritet, organisering og aktiv kvinnekamp. Bli med!

Vi oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å ta kontakt. Vi vil gjerne markere dagen sammen med mange andre – enhet gjør oss sterkere. Vi oppfordrer andre grupper, organisasjoner og enkeltpersoner til å ta med sine egne paroler og faner, for å skape en livlig og kjempende markering av 25. november.

Oppmøte:

Trondheim: Feministhuset kl. 11.30
Bergen: Den blå steinen kl. 14.00.
Kristiansand: Slottet kjøpesenter kl. 14.00.
Oslo: Grønland torg kl. 15.00

Slagord:

Bekjemp vold mot kvinner!
Støtt den palestinske motstandskampen! Fritt Palestina!
Støtt iranske kvinners rettferdige kamp!
Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!
Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat!
Slå tilbake – knus patriarkatet!
Styrk den internasjonale solidaritet!
Kjemp og gjør motstand!

Les mer:

2022:

2021:

Doner til Kampkomiteen