Støtt den palestinske motstandskampen! Fritt Palestina!

Dagens krig mot det palestinske folket begynte etter den palestinske motstandsbevegelsens rettferdige motoffensiv den 7. oktober. Krigen viser Israels brutalitet og hensynsløshet, og hvor rett og rettferdig den palestinske motstandskampen er.

Over 11.000 mennesker er nå drept på palestinsk side (15. november 2023), inkludert mer enn 4.600 barn, samt hundrevis av helsepersonell. Over 28.000 er såret, hvorav 70% kvinner og barn. 2.700 mennesker er savnet. 1.5 millioner mennesker fra Gaza er drevet på flukt. Altså er tapene større i Gaza enn i en tilsvarende periode av Russlands krig mot Ukraina. Israel har i 75 år utsatt palestinerne for folkemord, og dette folkemordet er nå intensivert på Gaza. Israels handlinger truer med å fordrive alle palestinere fra hele Gaza og til flyktningleire i Egypt.

Israel er en okkupant. Denne statens land er stjålet fra palestinerne. Israel er et resultat av en avtale mellom Storbritannia og sionistene i 1917, lenge før 2. verdenskrig. Israel ble opprettet i 1948 da de fordrev minst 750.000 palestinere fra sine hjem. I dag er Israel et verktøy for USA-imperialismen. Israel er USAs høyre hånd i Midtøsten, en region som er svært viktig for verdensøkonomien, særlig på grunn av de store oljerikdommene.

Det palestinske folket er uovervinnelig på lang sikt. Palestina vil seire og vil bli frigjort «fra elva til havet». Verdens folk reiser seg i dag i solidaritet med det palestinske folket. Vi oppfordrer til å øke denne støtten, og til å forsvare den rettferdige palestinske motstandskampen. Deres fane er et symbol som rører hjertene til millioner av mennesker over hele verden.

Kampkomiteen støtter det palestinske folket og den palestinske motstandskampen av hele vårt hjerte. Vårt hat mot den sionistiske inntrengeren vokser for hver dag. Vi fordømmer norske myndigheter som fortsetter å støtte Israel og deres falske «rett til selvforsvar». En okkupant kan aldri ha en slik rett! Vi fordømmer USA-imperialismen, som står bak Israel, og hele det råtne internasjonale politiske systemet, som verken vil eller kan stoppe folkemordet. Vårt håp ligger i den palestinske motstanden og i verdens undertrykte folk og nasjoner, som reiser seg mot Israel, mot USA og mot sine egne undertrykkere.

Det er rett å gjøre opprør!

Proletarer, verdens undertrykte folk og nasjoner, foren dere og kjemp mot imperialismen og alle dens lakeier!

Død over inntrengeren! Leve det palestinske folkets væpna nasjonale motstandskamp!

Ned med den imperialistiske krigen! Leve de nasjonale frigjøringskampene!


Bli med i arbeidet mot imperialistisk krig, for internasjonal solidaritet. Ta kontakt med Kampkomiteen på [email protected].

Doner til Kampkomiteen