Rapporter fra 8. mars

Kampkomiteen har markert arbeiderkvinnenes internasjonale kampdag, med paroler og slagord mot vold mot kvinner, mot imperialisme og for ei klasselinje i kvinnebevegelsen. Aktivistene har deltatt i 8.marstog, hatt forskjellige markeringer og delt ut det felles nordiske oppropet.

Continue reading