25. november: Bekjemp vold mot kvinner!

Av redaksjonen.

Kampkomiteen oppfordrer til å markere den internasjonale dagen mot vold mot kvinner den 25. november, ved å delta på aktiviteter i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Bli med på markeringer:

Oslo: kl. 17.00 ved Osvaldmonumentet på Jernbanetorget.

Bergen: kl 17.00 på Biblioteksplassen.

Trondheim: kl. 17:00 ved 22. juli-minnesmerket i Tordenskioldsparken.

Kristiansand: kl. 19:00 ved Slottet i krysset Markens-Tordenskjolds gate.

Vold mot kvinner handler ikke om individer alene. Det er et stort samfunnsproblem. Volden kommer til uttrykk i mange former: krig, vold i hjemmet og prostitusjon. Vold mot kvinner er både et grunnlag for annen kvinneundertrykking, og et resultat av denne.

Vold mot kvinner er en form for maktutøvelse, hvor menn utøver makt over kvinner. På denne måten tvinges mange kvinner til å tjene menn og til å opptre underdanig i forhold med menn. Vold og trusselen om vold fungerer som en form for terror, som holder kvinner nede. Dette rammer ikke bare de kvinnene som utsettes direkte, dette har konsekvenser for alle kvinner. For eksempel blir kulturen og samspillet mellom menn og kvinner preget av volden som rammer mange kvinner. Fattige kvinner med barn rammes ekstra hardt, da disse er mer avhengige av menn økonomisk, og dermed føler de må finne seg i mer undertrykking.

Vold holder kvinner nede i patriarkalske mellommenneskelige forhold. På den andre sida er den et resultat nettopp av patriarkatet. De patriarkalske holdningene om hva en kvinnes rolle skal være i hjemmet og samfunnet, er en av årsakene til slik vold. Patriarkalske forestillinger om kvinners rolle og plass i familien, som gir næring til sykelig sjalusi, er eksempler på tenkning som motiverer til vold.

Dagens Europa preges av den russiske imperialistiske angrepskrigen mot Ukraina. Som alle imperialistiske kriger, rammer denne krigen kvinner hardt. Millioner av kvinner er drevet på flukt med sine barn. Mange forteller grusomme historier om voldtekt og tortur. Over hele Europa føres titusenvis av ukrainske kvinner inn i prostitusjon, eller prostitusjonslignende forhold, for å overleve økonomisk. 

Kvinner på flukt fra Ukraina utnyttes systematisk, og dette skjer også i Norge. Allerede før den fullskala krigen ble utløst av Russlands angrep, ble ukrainske kvinner utnyttet til prostitusjon av organisert kriminalitet i Norge. Det største overgrepet mot ukrainske kvinner er krigen selv. Det er en imperialistisk angrepskrig som dreper og lemlester, som torturerer og voldtar, og som river i stykker familier og hele samfunnet. Det er rett av det ukrainske folket å gjøre motstand, selv om regjeringa i landet er en illegitim lakei for USA, og ikke en rettmessig representant for den ukrainske undertrykte nasjonen.

Videre ser vi at dagens økonomiske krise øker volden mot kvinner. Vi ser en økning i rapportert vold i mange land. Vi ser også en patriarkalsk offensiv innenfor denne krisa, uttrykt for eksempel i angrepene på selvbestemt abort i USA og i Øst-Europa. De økonomiske problemene slår direkte ut i større problemer i familier blant arbeiderklassen og de fattige. Det øker press, stress, avhengighet og desperasjon blant kvinner i de undertrykte og utbytta klassene over hele verden. Alt dette fører direkte til flere drap på kvinner, mer vold i familier og mer prostitusjon.

Den 25. november ble internasjonal dag mot vold mot kvinner på grunnlag av mordet på Mirabal-søstrene i Den dominikanske republikken i 1960. Søstrene kjempet for frigjøring av landet, fra et undertrykkende regime med en diktator som var USAs lakei, skyldig i brutal undertrykking av hele folket, i patriarkalsk vold mot kvinner og i rasistisk folkemord mot haitiske mennesker i landet. Vi ser i dette eksemplet hvordan imperialisme, patriarkat og rasisme er nært forbundet, og hvordan vold mot kvinner er en del av systematisk undertrykking og utbytting.

De brutale konsekvensene for enkeltmennesker, må motivere oss til kamp og motstand mot hele det undertrykkende systemet, og mot dets fremste representanter i staten, politiet og de store selskapene. Vi ser kampen mot vold mot kvinner i sammenheng med den større kampen, som en del av denne og som en forutsetning for den.

Vold mot kvinner er en del av kvinneundertrykkinga som splitter, holder nede og holder tilbake kvinner. Veien ut av dette er at kvinner organiserer seg og kjemper. Undertrykking forsvinner ikke av seg selv, men undertrykking kan bekjempes.

Kvinner har kjempet og kvinner kjemper. Over hele verden har kvinner igjen og igjen reist seg til mektige bølger mot kvinneundertrykking. I dag skinner de iranske kvinnene som et tindrende lys, i store folkelige protester mot kvinneundertrykking og hele det reaksjonære regimet i landet. I Mexico reiser kvinner seg mot statens krig mot folket, og mot eskalerende vold mot kvinner, som kulminerer i «femicid», patriarkalske drap av kvinner. Den heltemodige kampen og motstanden er ikke bare rettferdig, den er riktig, for den er veien til makt og virkelig likeverd.

På dette grunnlaget markerer vi 25. november, og vi oppfordrer alle våre aktivister, medlemmer og venner til å bli med! Vi oppfordrer også sterkt til å kontakte oss for å bli aktiv sammen med oss.

Bekjemp vold mot kvinner!

Støtt iranske kvinners rettferdige kamp!

Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!

Kjemp og gjør motstand!

Les mer:

Doner til Kampkomiteen