Marker 25. november!

Av redaksjonen

I 1981 blei 25. november erklært som «den internasjonale dagen for solidaritet og kamp mot vold mot kvinner» på den latinamerikanske kvinnekongressen. Dagen blei valgt for å hedre Mirabal-søstrenes kamp. Tre søstre fra Den dominikanske republikk som blei brutalt drept 25. november 1960. De var politiske aktivister, og blei drept på direkte ordre fra presidenten.

En tredjedel av verdens kvinner utsettes for vold. Vi lever i et patriarkalsk samfunn der kvinner holdes nede av flere tusen år gamle lenker, og disse lenkene blei kvinner lagt i med vold. Vold mot kvinner er et viktig aspekt ved patriarkatet, og avgjørende for å opprettholde det. Volden rammer kvinner i ekteskapet og på gata, den rammer både blindt og målretta. Den rammer i alle slags former, og en av de groteske formene er den seksualiserte volden som rammer gjennom porno, prostitusjon og trafficking, der særlig de fattigste kvinnene, som også ofte er utsatt for rasisme og sliter med psykiske problemer og rus, blir solgt som varer til horekunder.

Statistisk sett er det farligste stedet å oppholde seg for ei kvinne er i hennes eget hjem. Rundt 50.000 kvinner blir drept hvert år av partneren, eksen eller andre i familien. Land i Afrika og i Latin-Amerika har de høyeste tallene, men mønsteret finnes over alt. 

Også i Norge er tallene høye. 27 prosent av kvinnene utsettes for vold fra en partner og 65 prosent av sakene henlegges. 10 prosent blir voldtatt, og 80 prosent av voldtektssakene henlegges. Hvert år blir i gjennomsnitt 8 kvinner drept av partneren sin. En tredjedel av disse har prøvd å få hjelp av politiet og hvert år dør ei kvinne mens hun venter på at politiet skal risikovurdere saken hennes. Vi kan ikke stole på beskyttelse fra politiet – til og med internt er politietaten gjennomsyra av undertrykking, seksuell trakassering og overgrep. 

Spørsmålet om vold mot kvinner er et spørsmål som må løses med kamp og motstand, med mobilisering, politisering og organisering av kvinner selv, og særlig de mest utbytta og undertrykte kvinnene i det arbeidende folket. Det er et alvorlig og viktig spørsmål, og i sitt vesen er det som annen undertrykking: Kvinneundertrykkinga forsvinner ikke av seg selv, den må bekjempes og knuses.

Svaret på kvinneundertrykking er verken reformer fra oven eller mer politi. Dette løser ingen grunnleggende problemer i et patriarkalsk klassesamfunn. Staten representerer systemet, staten er en klassestat som delvis holdes oppe av patriarkat. Staten og alle dens institusjoner, og også de såkalt frivillige organisasjonene som finansieres av den, er det politiske uttrykket for det økonomiske og sosiale systemet hvor kvinner undertrykkes. Løsninga ligger i kamp og motstand. Kvinner må organisere seg enda mer til en mektig kraft mot hele det syke systemet, ikke bare mot de verste symptomene.

Kampkomiteen markerer dagen med parolene “Bekjemp vold mot kvinner” og “Kjemp og gjør motstand”. Vi kjemper mot patriarkatet, mot vold mot kvinner, mot undertrykking og utbytting av kvinner. Vi forener oss med alle som vil gjøre en innsats mot volden som rammer kvinner, og oppfordrer enkeltpersoner, miljøer og organisasjoner til å forene kreftene 25. november.

Slagord for markeringa:

Bølge for bølge, slag for slag, 
mot imperialisme og patriarkat!

Slå tilbake – knus patriarkatet!

Tørk tårene, knytt nevene,
kjemp og gjør motstand!

Styrk den internasjonale solidaritet!

Ikke la dem splitte oss,
slutt dere sammen for å slåss!

Bli med på markering 25.november!
Oslo:
– Stopp drap av kvinner kl. 17.30 ved Stortinget.
– Internasjonalistisk lysmarkering kl. 19.00 ved antinazi-monumentet på Jernbanetorget.
Bergen: kl. 17.30 på Biblioteksplassen. 
Trondheim: kl. 17 ved 22. juli-monumentet i Tordenskjoldsparken.
Kristiansand: kl. 17 ved Slottet (Markens gate / Tordenskjolds gate).

Bekjemp vold mot kvinner!

Doner til Kampkomiteen