Kraftfull markering av 25. november

Av redaksjonen

Kampdagen 25. november har blitt markert i flere norske byer. Aktivister fra Kampkomiteen rapporterer fra demonstrasjoner og markeringer på den internasjonale dagen for solidaritet og kamp mot vold mot kvinner, i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Oslo

25. november i Oslo ble markert med flere arrangementer og demonstrasjoner. kl 17.30 arrangerte 25. november-initiativet en markering foran Stortinget under parolen «Stopp drap av kvinner!». Det ble holdt flere appeller og en rekke feministiske organisasjoner og kvinneorganisasjoner var tilstede. Kampkomiteen i Oslo deltok på markeringen med parolen «Bekjemp vold mot kvinner!» og løftet fram bilder av Mirabal-søstrene. det ble også ført mange gode diskusjoner med deltakerne på markeringen og delt ut mange løpesedler.

Etter at markeringen foran Stortinget var over, beveget deler av demonstrasjonen seg nedover Karl Johan og til jernbanetorget. Her arrangerte Kampkomiteen, RAPMO og IMT en internasjonalistisk lysmarkering. Markeringen ble startet ved at en av aktivistene holdt en appell som fokuserte på betydningen av 25. november som en dag for kamp og solidaritet, det ble tent fakler og holdt ett minutts stillhet for å hedre våre falne søstre og kamerater, direkte fulgt av kraftfulle slagord mot imperialisme og patriarkat.

Det ble holdt en viktig appell i solidaritet med mapuchenes kamp og med mapuchekvinnenes heroiske motstand i områdene okkupert av den gamle chilenske staten, under ledelse av og støttet av imperialismen, hovedsakelig USA-imperialismen.

En ung kvinnelig demonstrant ba om ordet og holdt en spontan appell i solidaritet med de kvinnene som blir myrdet og for de falne Mirabal-søstrene.

Markeringen ble avsluttet med en appell som oppfordret til å kjempe å gjøre motstand, å organisere seg mot hele dette råtne systemet, ikke bare noen symptomer, etterfulgt av kraftfulle slagord fra demonstrasjonen.

Markeringen hadde en kjempende og internasjonalistisk karakter og ga en viktig impuls for utviklinga av 25. november i Oslo som en kampdag, en dag for aktiv motstand mot imperialisme og patriarkat.

Bergen

I Bergen ble det avholdt en markering på biblioteksplassen med appeller fra flere forskjellige politiske miljøer, deriblant AUF, Bergen for Chile, Kandakiz(Sudanesisk kvinnegruppe), NKP og Kampkomiteen. Markeringen samlet et 40-talls mennesker, med flere som kom og gikk i tillegg.

Mange forbipasserende stoppet under markeringen og nikket anerkjennende eller felte en tåre av de til tider både ektefølte og rørende appellene. På et punkt ble en av appellantene avbrutt av en forbipasserende kvinne som ropte slagord til støtte for markeringen. Stemningen var god og det ble en fin markering mellom de syv fjell.

Trondheim

I Trondheim markerte Kampkomiteen den internasjonale dagen mot vold mot kvinner sammen med flere organisasjoner som kjemper mot kvinneundertrykkinga. Feministhuset, Kvinnegruppa Ottar, Norsk-Afghanske Kvinner for Endring, Zonta, LO og NKP var tilsluttet markeringa. Det startet med appeller ved 22. juli-minnesmerket, hvor det ble holdt appeller av Kampkomiteen, Kvinnegruppa Ottar og Norsk-Afghanske Kvinner for Endring. Kampkomiteens appell fokuserte på at denne dagen ble starta som en kampdag, og at den bør markeres som nettopp dette. Det ble vektlagt at vold mot kvinner, inkludert seksualisert vold som for eksempel prostitusjon, er et viktig aspekt ved patriarkatet og avgjørende for å holde det vedlike, og at vi mener at løsninga ligger i å organisere seg, kjempe og gjøre motstand.

Etter appellene var det demonstrasjonstog i Trondheim sentrum. Hovedparolen for markeringa var “Bekjemp vold mot kvinner!,” og underveis i toget ropte deltakerne slagord som “Slå tilbake, knus patriarkatet,” “Stopp vold mot kvinner,” “Styrk den internasjonale solidaritet,” og “Tørk tårene, knytt nevene, kjemp og gjør motstand!” 

Toget endte opp ved Feministhuset, hvor de arrangerte et åpent møte med foredrag og saksmottak med JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) om vold i familien. Her kom det fram flere eksempler på at systemet svikter kvinner som utsettes for vold i hjemmet for eksempel ved at bevisbyrden legges på offeret i saker om seksuelle overgrep, at det ikke blir reagert fordi volden ikke har vært gjentakende eller sett på som alvorlig nok til å gi gratis rettshjelp. 

Feministhuset oppfordret til å delta på markeringa i en debattartikkel om vold mot kvinner.

Kristiansand

I Kristiansand blei 25. november markert med tog gjennom gågata, appeller på torvet og visning av en film om Mirabal-søstrene. 20 organisasjoner tilslutta seg, og rundt 50 personer møtte opp til toget. Noen hadde reist fra andre byer for å bli med i markeringa, som var den eneste, og den første av sitt slag på Sørlandet, og det deltok deltok aktivister og flere av deltakerne hadde ikke hørt om dagen før, og mange var glade for at dagen endelig blei markert på en kraftfull og synlig måte.

Bak hovedparola “Bekjemp vold mot kvinner” fulgte røde flagg og parolene “Kjemp og gjør motstand”, “Ni una menos” og “Fingrene av fatet – Knus patriarkatet”, og plakater med “Vold mot kvinner er en pandemi” “En ting som er ukult? Vold mot kvinner”, “ADVARSEL: 1 av 10 blir utsatt for voldtekt” og “Fuck vold mot kvinner”.

Slagorda “Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat”, “Slå tilbake – knus patriarkatet” og “Styrk den internasjonale solidaritet” blei ropt gjennom heile handelsgata. Toget gikk også innom en sko-aksjon som var tilslutta markeringa. Der var kvinne- og barnesko stilt opp i et hjerte i gågata, og symboliserte de kvinnene og barna som har søkt hjelp på krisesenteret det siste året. 

Da toget kom fram til torvet blei det holdt flere appeller. Kampkomiteens appellant tok opp at volden mot kvinner er en del av den patriarkalske undertrykkinga, og rammer kvinner i ulike former, gjennom seksualisert vold, tilfeldig vold på gata og som oftest i sitt eget hjem. At ikke kvinner kan stole på hjelp fra politiet og systemet, men må knuse undertrykkinga ved å organisere seg og kjempe. Det blei også holdt appeller fra NKP, Krisesenteret, Sanitetsforeninga, en lege fra overgrepsmottaket og en meksikansk feminist. 

Markeringa blei avslutta med filmen In the Time of the Butterflies, om Mirabal-søstrene. Det blei holdt ei innledning til filmen der det blei fortalt litt om bakteppet bak skjebnen om søstrene. De støtta et revolusjonært forsøk på å styrte diktatoren Trujillo, som var diktator på Den dominikanske republikk fra 1930 – til han ble drept i 1961. I denne perioden hadde han total kontroll over øya, innsatte familiemedlemmer på kontoret sitt, drepte politiske motstandere og styrte landet med jernhånd med støtte fra USA. Under hans styre hadde landet en økonomisk framgang, men bare til hans egen fordel. Trujullo var kjent for å gå etter yngre kvinner og jenter. Han gjorde tilnærmelser til søstrene Mirabal, og dette ga støt til søstrenes motstand og opposisjon mot diktaturet. Søstrene kjempa mot den dypt urettferdige situasjonen som folk på Den dominikanske republikk måtte leve i under Trujillo, og 25. november 1960 ofra de livet for denne kampen. Innlederen hedra kampen deres, og kampen til kvinner som har stått sterke og samla i kampen for en bedre verden og for kvinners vilkår. Og hun hedra minnet til de 50 000 dominikanere, og tusener av haitianere som blei drept under Trujillo.

Doner til Kampkomiteen