Program

1) Våre hovedparoler er: “All makt til folket!” og “Kjemp og gjør motstand!”

2) Vår linje er å organisere folk til å kjempe for sine liv, for sine nabolag, og for interessene til hele det arbeidende folket i Norge og i verden.

3) Kamp mot fascisme og nazisme: Ingen kompromisser med fascismen.

4) Kamp mot sjåvinisme, mot diskriminering og undertrykking basert på hudfarge, nasjonalitet, kjønn, kultur, språk, funksjonshemming, religion og seksualitet.

5) Kamp mot patriarkatet, mot undertrykking og utbytting av kvinner, særlig av de arbeidende og fattige kvinnene, og mot vold mot kvinner, for eksempel prostitusjon.

6) Kamp mot imperialistisk aggresjon og krig, særlig mot den norske statens imperialisme, mot NATO og mot USA, verdens største imperialist.

7) Kamp mot klima- og miljøødeleggelser, for bærekraftig utvikling og miljøvern.

8) Kamp mot velferdskutt og avgiftsøkninger, mot å velte byrdene av krisene over på folket.

9) Kamp mot politistaten, mot represjon og overvåking.

10) For kamp og motstand, for å våge å kjempe og våge å vinne.

11) For mobilisering, politisering og organisering, av særlig de mest undertrykte og fattigste delene av folket.

12) For internasjonal solidaritet med de som kjemper mot imperialismen, særlig i Afrika, Asia og Latin-Amerika. For undertrykte nasjoner og urfolk overalt.

13) For samarbeid med folkelige organisasjoner og grupper.

14) Vi gir ingen kommentar til systemets medier eller politiet.

15) Organisasjonens flagg er rødt og symboliserer det arbeidende folkets kamp, ofrene i kampen, internasjonalismen, og lengselen etter den lyse framtida.