25. november: Markeringer mot vold mot kvinner

Av redaksjonen. 

Den 25. november ble den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner markert flere steder i landet. Aktivister fra Kampkomiteen har sendt inn rapporter fra markeringer i Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand.  

Oslo

Kampkomiteen i Oslo markerte 25. november med en markering ved Osvald-monumentet der det ble tent og lagt ned lys og holdt appell. Appellen handlet om vold mot kvinner, med særlig vektleggelse av elendigheten og volden den russiske imperialismen påfører folket, og spesielt kvinner, i Ukraina, så vel om hvordan kvinner på flukt fra konflikt blir misbrukt og utsatt for menneskehandel. 

Appellen tok også opp hvordan dagen er en kampdag ettersom den minner om Mirabal-søstrene, som ble myrdet av det USA-støttede diktaturet i Den dominikanske republikk i 1960, og hvordan kvinnekamp er tett forbundet med kamp mot rasisme og imperialisme. Situasjonen i Iran ble også tatt opp som et skinnende eksempel på kvinners motstand mot patriarkalsk undertrykkelse.

Det ble delt ut flygeblad, som ble tatt imot positivt av interesserte forbigående.

Etter den korte markeringen deltok Kampkomiteen videre i fakkeltoget som gikk fra Jernbanetorget til Eidsvoll plass. Dette var organisert av en rekke kvinneorganisasjoner, deriblant Ottar og Kvinnefronten, og mange enkeltpersoner deltok også.

Trondheim

I Trondheim holdt Kampkomiteen og flere andre organisasjoner markering og demonstrasjonstog. Markeringen begynte ved 22. juli-monumentet i Tordenskioldsparken, hvor det før markeringa ble satt ned lys som dannet det kjente symbolet for kvinner. 

Det ble holdt tre appeller. En appellant satte fokus på situasjonen i Iran med vekt på drapene kvinner utsettes for og trakk fram flere eksempler på kvinner og barn som har blitt drept de siste månedene. I den andre appellen ble det blant annet trukket fram en del statistikk rundt vold mot kvinner. Appellen fra Kampkomiteen tok for seg noen av konsekvensene av krigen og krisa for kvinner. 

Etter markeringa gikk et demonstrasjonstog rundt i sentrum bak et banner hvor det stod “Bekjemp vold mot kvinner!” Gjennom gatene ble det ropt slagord som “Kvinne, liv, Frihet!” “Knus pornoindustrien!” “Stopp vold mot kvinner!” “Nei til salg av kvinnekroppen! og “Slå tilbake, knus patriarkatet!”

Bergen 

I Bergen ble markeringen gjennomført på biblioteksplassen. Parolen var “Bekjemp vold mot kvinner!”, og det ble holdt appeller fra Kampkomiteen, Revolusjonære Kommunister og Miljøpartiet De Grønne.

Her er et utdrag fra appellen hold av Kampkomiteen:
Kvinner har kjempet og kvinner kjemper. Over hele verden har kvinner igjen og igjen reist seg til mektige bølger mot kvinneundertrykking. I dag skinner de iranske kvinnene som et tindrende lys, i store folkelige protester mot kvinneundertrykking og hele det reaksjonære regimet i landet. I Mexico reiser kvinner seg mot statens krig mot folket, og mot eskalerende vold mot kvinner, som kulminerer i «femicid», patriarkalske drap av kvinner. Den heltemodige kampen og motstanden er ikke bare rettferdig, den er riktig, for den er veien til makt og virkelig likeverd.”

Kristiansand

Kampkomiteen arrangerte fakkeltog sammen med Feminister i Agder, Fida internasjonale kvinnegruppe, Kvinnegrepet, Feminister i Agder, Latin-Amerikagruppene, Antirasistisk Agder, SU, RU, MDG, SV og Rødt. 

Toget gikk gjennom sentrum med parolene «Bekjemp vold mot kvinner», «Kjemp og gjør motstand», «Ni una menos», “Fingrene av fatet – knus patriarket” “Feminister i Agder”, “Educate your sons”, røde flagg og plakater med “Women Life Freedom”, “Rise with the people of Iran” og “Be our voice”. 

Slagordene “Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat!”, “Slå tilbake, knus patriarkatet!” “Styrk den internasjonale solidaritet!” og «Kvinner, liv, frihet» ble ropt hele veien opp til torvet, der markeringa ble avslutta med seks appeller, fra Rødt, SV, Fida internasjonale kvinnegruppe, Kampkomiteen og enkeltpersoner. 

Appellantene tok opp situasjonen og kampen til kurdiske, iranske, meksikanske og ukrainske kvinner, betydninga av kvinners kamp som en del av folkets kamp mot undertrykking, og hvordan patriarkalsk vold rammer kvinner i hele verden og også i Norge, den høye henleggelsesprosent på voldssaker mot kvinner og viktigheten av at kvinner står sammen, organiserer seg og kjemper sammen. 

Det ble også invitert til filmvisning med Latin-Amerikagruppene og Kampkomiteen 9. desember, der filmen “In the Time of the Butterflies” om Mirabal-søstrene skal vises. 

Les også:

https://kampkomiteen.org/index.php/2022/11/19/25-november-bekjemp-vold-mot-kvinner/
https://kampkomiteen.org/index.php/2022/11/22/plakater-for-25-november/

Doner til Kampkomiteen