8. mars mot imperialisme og patriarkat

Årets 8. mars vil preges av at millioner over hele verden protesterer mot folkemordet i Gaza. Med direkte støtte av USA-imperialismen, Norges nærmeste allierte, har Israel drept 30.000 palestinere. På tross av dette folkemordet, har den heltemodige palestinske nasjonale motstandskampen fortsatt. Denne kampen har i 75 år sørget for at det palestinske folket har overlevd og styrket seg. Palestinerne vil aldri forsvinne, de vil aldri overgi seg. Kampen fortsetter til Palestina er fritt, uansett hvilke brutale overgrep palestinerne utsettes for.

Ned med den imperialistiske krigen!

I februar 2024 var det også 2 år siden russisk imperialisme invaderte Ukraina. Krigen pågår langs en frontlinje på over 1000 kilometer. Skyttergraver, minefelt, droner, granater, raketter – dette har i to år vært hverdagen i et av Europas største land. Hundretusener er drept, deriblant 10.000 sivile. Mange millioner er drevet på flukt. Den russiske imperialismen fører en urettferdig angrepskrig, og det ukrainske folket fører en rettferdig kamp mot okkupanten.

Palestina og Ukraina er bare to av landene hvor krigen raser. Etiopia, Sudan, Kongo, Jemen – listen er lang. Overalt tjener imperialistene på krigen, mens folket betaler prisen. Norsk imperialisme er en av krigsprofitørene, som tjener på krigen ved å øke eksporten av gass og ved å selge våpen til de som massakrerer folket. På den andre siden ser vi at folket kjemper mot den imperialistiske krigen, og at kvinner deltar ved fronten.

Ned med økte priser og kutt i velferden!

Her i Norge opplever arbeiderklassens kvinner dobbel undertrykking. På den ene siden utbyttes arbeiderkvinnene i lavtlønte yrker og arbeidsbyrden blir større. På den andre siden blir lønningene stadig mindre verdt, på grunn av prisøkninger. Arbeiderklassens kvinner, særlig de fattigste, opplever både byrdene på jobben og i hjemmet. De gjør fortsatt mest husarbeid og har mest ansvar for barna. Arbeiderkvinner er dobbelt undertrykt, og har derfor dobbelt så stor grunn til å kjempe.  

Fattigdommen øker i Norge på grunn av krisa i kapitalismen. Som et svar på krisa kutter staten sine utgifter. Dette er bakgrunnen for at fødestuer og sykehus legges ned. Samtidig som behovene øker, reduseres det offentlige tilbudet. Vi ser denne utviklingen tydelig i helsevesenet, skolene og eldreomsorgen. Alt sammen er et uttrykk for forråtnelsen i norsk og internasjonal økonomi.

Bekjemp vold mot kvinner!

Denne forråtnelsen viser seg også i økt vold mot kvinner. I 2023 ble det begått over gjennomsnittet mange såkalte partnerdrap, og disse utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge. De fleste drapene ble begått av menn som tidligere var anmeldt for vold. 1 av 10 norske kvinner utsettes for alvorlig fysisk vold av partner eller ekspartner. De siste årene er det også avslørt flere tilfeller av menneskehandel i massasjeinstitutter og bordeller – selv midt i Oslo sentrum. Kvinnene som utnyttes kommer blant annet fra Ukraina, samt ulike land i Asia og Afrika. Fattigdom utnyttes til å tvinge kvinner inn i prostitusjon, uten at staten slår ned på det.

Vi ser også en råtten kulturell offensiv som rammer særlig unge kvinner. Egoisme, individualisme, kroppspress og seksualisering eksploderer. Gjennom sosiale medier slår dette som en bølge inn over ungdommen, og rammer særlig unge jenter. Resultatet er blant annet økning i plastiske operasjoner, seksuell trakassering og voldtekt. Overgrepsmottak landet over melder at antall rapporterte voldtekter stiger. Hele 1 av 4 jenter på videregående skole melder å ha vært utsatt for grove seksuelle krenkelser. 1 av 5 norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt.

Kvinner – kjemp og organiser dere!

Imperialismen og patriarkatet henger sammen i et eneste system. Den norske staten er en del av dette systemet. Staten tjener direkte på de imperialistiske krigene, på undertrykking og utbytting av verdens fattigste kvinner, og på at arbeiderkvinner i Norge tjener dårligere enn menn. Vi trenger en klassebevisst kvinnebevegelse for å slåss mot dette systemet. Vi trenger en klasselinje i kvinnebevegelsen, for å organisere arbeiderklassens kvinner til kamp for egne rettigheter og krav. Kvinner må stå sammen mot sine felles fiender, stole på egne krefter, og ikke nøye seg med å trygle staten eller politiet om hjelp.

8. mars er ikke en dag for å feire kvinnelighet eller for å gratulere hverandre med likestillingen. 8. mars er en kampdag mot imperialistisk krig, mot dobbelt undertrykking av arbeiderkvinnene, for å styrke kvinnenes kamp og organisering, mot patriarkalsk kultur og vold mot kvinner. Kvinner viser over hele verden sitt heltemot og sin styrke i kampen. Vi vet at denne kampen til slutt vil seire, og vi vil markere 8. mars med entusiasme og kampglød.

Støtt den palestinske motstandskampen! Fritt Palestina!
Ned med den imperialistiske krigen og de økte prisene!
Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!
For en klasselinje i kvinnebevegelsen!
Bekjemp vold mot kvinner!

Kampkomiteen
Mars 2024

Doner til Kampkomiteen