Kristiansand: Demonstrasjon til støtte for voldtektsutsatte

Skrevet av aktivister i Kristiansand. 

Torsdag 11. april deltok over 100 personer i en demonstrasjon til støtte for voldtektsutsatte og for bedre rettsvern, i Kristiansand sentrum.

Bakgrunnen for demonstrasjonen var frifinnelsen i forrige uke, av tre menn tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne i 2021. De var tiltalt for å ha slått, bundet fast og voldtatt henne. NF Solidaritetsungdom var hovedarrangør for protesten, og Kampkomiteen var en av 17 tilslutta organisasjoner.

Demonstrasjonen starta med et tog gjennom gågata, der det ble ropt slagord som «Kamp mot all kvinneundertrykking», «Bekjemp vold mot kvinner», «Slå tilbake, knus patriarkatet» og «Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat». Kampkomiteen deltok med parola «Bekjemp vold mot kvinner» og det var også flere paroler og plakater mot patriarkatet, voldtekt og vold mot kvinner, og for samtykkelov.

Toget endte på torvet der Solidaritetsungdommen, Sosialistisk Ungdom og Kampkomiteen hold appeller, og demonstrasjonen ble avslutta med rop av slagord.

Utdrag fra Kampkomiteens appell:
Vi har ingen tillit til politiet eller domstolene.
Disse institusjonene er en del av et system som forsvarer patriarkatet.
Menn har mer makt, økonomisk, politisk og sosialt, i dette systemet.
Menn har makt over kvinner, og denne makta kommer ofte til uttrykk i vold.

Verken politi eller det såkalte rettsvesenet som helhet, 
er i stand til å løse dette problemet.
De verken kan eller vil gjøre det som må til.
De er faktisk ofte en del av problemet.
Politiet er avslørt for patriarkalsk internkultur og overgrep.
De henlegger saker, selv der det finnes sterke bevis.
Domstolene frikjenner overgripere på teknikaliteter.

Dette overrasker oss ikke, men vi blir fortsatt sinte!
For vi aksepterer ikke å leve i et slikt system 
og et samfunn som ikke gjør mer 
mot at kvinner utsettes for voldtekt, vold i hjemmet og til og med drap.

Doner til Kampkomiteen