Alternativ 17. maifeiring i Trondheim

17. mai skulle det vere demonstrasjon i Trondheim mot ny etterretningslov. Arrangørane hadde søkt om å ha denne på torget. Noko politi og grunneigar nekta. Det var ikkje berre staden dei hadde problem med, men arrangørane blei også nekta å ha demonstrasjon. I staden måtte dei gjere det om til ei feiring…

Continue reading

Rapporter fra Nakba-markeringer

Al Nakba er arabisk for katastrofe og beskriver fordrivelsen av palestinerne fra sine hjemmene sine, ødeleggelsen av palestinske byer og landsbyer, og hvordan et helt folk blei forsøkt utsletta, da sioniststaten Israel blei oppretta på okkupert jord, 15. mai i 1948. Kampkomiteen har på ulike måter markert dagen i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Continue reading

Demonstrasjon mot krig med Iran

Vi bør ta et hardt oppgjør med noen av de mest sentrale feilforestillingene som preger antikrigsbevegelsen, som forestillingen om at Norge følger viljesløst etter USA, uten at Norge vinner på krigene i Midtøsten. Man må videre sterkt avvise individorienterte fremstillinger av krig. Få klart frem poenget at det ikke dreier seg om Trump, eller Erna, men at imperialismen går på tvers av partier og politikere.

Continue reading