Kristiansand: Markering av den internasjonale dagen for romer og romani

Skrevet av aktivister fra Kristiansand.

Kampkomiteen var sammen med flere andre organisasjoner med på ei markering på initiativ fra Solidaritet med romer og romani og Taternes landsforening, mandag 8. april. 

Deltakerne hadde med mat og kaker til et fellesbord, det ble spilt musikk og det ble holdt et foredrag om antisiganisme, eller antiromsk rasisme, som tok opp hvordan fornorskingspolitikken kommer til uttrykk på ulikt vis overfor de to gruppene, med tvangsassimilering av romanifolket, og ekskludering av rom. I tillegg til at gruppene opplever trakassering på gata og fordommer fra befolkninga, diskrimineres de av det offentlige, av politiet, skolen, barnevernet, og av media. Den nylige avsløringa om at politiet har kartlagt over 650 mennesker med rom-bakgrunn ble også tatt opp. Tallet tilsier at de fleste norske romene er registrert i dette etniske registeret, ettersom det er anslått å være mellom 500 og 700 romer i Norge. Oversikten inneholder også barn, og den går tilbake til fire overlevende etter Auschwitz. 

Doner til Kampkomiteen