Bli med på demonstrasjon mot politivold og rasisme!

Av redaksjonen.

Den 7. september i 2006 ble Eugene Ejike Obiora drept i Trondheim, av fire politifolk som presset livet ut av ham. Ingen av de fire fikk noen straff. Hovedmannen er forfremmet og han er nå ofte innsatsleder i politiet.

Norsk politi dreper stadig oftere og siden 2019 har seks personer blitt drept av politiet i Norge. Dette henger særlig sammen med bevæpningen av politiet, og fattige, psykisk syke og ikke-hvite er overrepresentert blant de drepte.

Sammen med andre organisasjoner markerer Kampkomiteen 7. september i Trondheim, Bergen og Kristiansand under slagordene “Rettferdighet for Eugene Obiora!” og “Vi glemmer aldri Obiora!”. Vi oppfordrer alle som er mot politivold og rasisme til å bli med. Vi oppfordrer enkeltpersoner, grupper og organisasjoner som vil bidra på ulikt vis, for eksempel som medarrangører, til å kontakte oss på e-post.

Trondheim: Plakater og løpesedler på universitetet

Mandag 21. august satte aktivister fra Kampkomiteen opp plakater og delte ut løpesedler på to campuser, Gløshaugen og Dragvoll, ved universitetet NTNU i Trondheim for å mobilisere til demonstrasjon mot politivold og rasisme. Plakatene ble satt opp inne på campus, samt i busskurene like ved. Det var svært mange studenter på campus denne dagen, og flertallet tok i mot løpesedler.Bergen: Plakater satt opp sentralt i byen

Tirsdag 21. og onsdag 22. august har aktivister satt opp plakater i sentrum og i områdene Danmarksplass og Solheim Nord.

Kristiansand: Plakatoppsetting i sentrum

De siste dagene er det satt opp plakater i Kristiansand sentrum.

Bli med på demonstrasjon mot politivold og rasisme 7. september!
Trondheim: Kl. 17:00 på torget.
Bergen: Kl. 18.00 ved Den blå steinen.
Kristiansand: Kl. 16.30 på torvet. 

Tidligere markeringer:

Doner til Kampkomiteen