Markeringer på Eugene Obioras dødsdag

Av redaksjonen

Vi har mottatt de følgende rapportene om demonstrasjoner, markeringer og aktiviteter den 7. september, 14 år etter at politiet i Trondheim drepte Eugene Eijke Obiora. Om du kjenner til andre markeringer, send oss det gjerne på e-post.

BLM-markeringene tidligere i år, og anti-SIAN-demonstrasjonene gjennom sommeren, har vært en kraftfull impuls i kampen mot politivold og rasisme. Årets markeringer for Obiora er de første på flere år, og er også, så vidt vi vet, første gang det er gjennomført i minst fem byer samme dag.

En rekke miljøer og organisasjoner står bak markeringene og Kampkomiteen har også bidratt.

Trondheim: Markering for Obiora og Black Lives Matter

Av aktivister i Trondheim.

7. desember ble 14årsdagen for drapet på Eugene Obiora markert i Trondheim. Hendelsene den siste tida i USA gjorde det også aktuelt å knytte demonstrasjonen til Black Lives Matter-kampanjen.

Demonstrasjonen hadde tilslutning fra flere miljøer og startet med en appell på torget før det ble tog til politihuset der det ble ropt slagord og spilt musikk, blant annet den usensurerte versjonen av Samvirkelagets “Stopp Volden”, der Obioras drapsmann nevnes med navn, avspilt fra høyttaleranlegg. Utenfor politihuset ble demonstrasjonen avsluttet med en appell før et innlest dikt mot Trondheimspolitiet skrevet og framført av en aktivist ble spilt av.

Appellen på torget tok for seg pågripelsen og drapet på Obiora, samt frifinnelsen av politifolka, og at hovedmannen har blitt forfremma av den råtne etaten. Appellen utenfor politihuset knytta saken til BLM og at makta ikke raser mot rasisme og drap, men stein – og eggkasting når folk ikke finner seg i å bli tråkka på lenger. Begge appellene knytta rasismen og politivolden til at det er fattige, arbeidere, psykisk syke og rusavhengige som først og fremst rammes.

Bergen: Minnemarkering på festplassen

Av aktivister i Bergen.

Bergen 7.september blei det halde ei minnemarkering for Eugene på festplassen i sentrum klokka 17.00. På tross av sterke vindkast og styrtande regn møtte aktivister frå fleire miljø.

På festplassen blei det satt opp eit bilete av Obiora, der det blei lagt blomsterbukettar og tent lys. Under markeringa kom det folk og la ifrå seg blomar og en lapp hvor det stod “Husk meg. Husk Eugene Obiora”

Under markeringa blei det halde tre appeller fra forskjellige organisasjonar. Aktivisten frå Kampkomiteen holdt ei sterk appell om det rasistiske drapet på Obiora og politiets råtne behandling av drapet. Appellen blei avslutta med disse orda:

“Slutt å snakk om råtne egg og dårlige enkeltpersoner.

Hele den råtne etaten er skyldig!

De har sluttet rekkene og slått ring rundt morderne.

Det er slik politiet alltid gjør det, og de politiske myndighetene lar det passere.

Men folket glemmer aldri, vår hukommelse er delt på hundretusener av hjerner.

Vi kommer til å huske Obiora for alltid, og det kommer en dag for rettferdighet!

Rettferdighet for Eugene Obiora! Vi glemmer aldri Obiora!

Ålesund: Minnemarkering med appeller

Av aktivister i Ålesund.

I Ålesund arrangerte aktivister fra ulike organisasjoner en minnemarkering med krav om rettferdighet for Obiora. Aktivister holdt appeller for de frammøtte og delte ut løpesedler.

Det ble også satt ned et bilde av Obiora sammen med en rosebukett og lys, og holdt et minutt stillhet.

Kristiansand: Markering mot politivold og rasisme

Av aktivister i Kristiansand.

Aktivister fra flere organisasjoner i Kristiansand deltok på ei markering til minne om Obiora. Markeringa starta med med at Samvirkelagets Stopp Volden blei spilt fra scenen. 

Det blei holdt to appeller. Kampkomiteens appell gikk gjennom politiets brutale behandling av Obiora, om hvordan de fire politifolka la han i bakken, kvalte han og så kjørte han til sykehuset med ansiktet ned i gulvet og men henda i håndjern bak ryggen. Og om hvordan de fire blei etterforska av sine egne, og fikk gå ustraffa fra det. Som politiet alltid gjør. Det blei også poengtert at politivold er noe som ikke rammer alle likt, men særlig går ut over fattige, arbeidere og svarte. 

Den andra appellanten vektla også dette, at det er vanskelig å se for seg at dette skulle skjedd med en person med hvit hud. Og viste også til hendelsen for noen måneder sia da Kristiansandspolitiet tok kveletak på Qadar Osman Abdi under et avhør, bare på grunn et snapchat-passord. Til slutt la aktivistene ned roser framfor et bilde av Obiora, og det blei spilt mer musikk og delt ut flyers.

Oslo: Løpesedler på Grønlands torg

Av aktivister fra Oslo.

Mandag 7. september spredde aktivister fra Kampkomiteen løpesedler på Grønlands torg, i anledning Obioras dødsdag.

Doner til Kampkomiteen