Rettferdighet for Obiora og Osmanovic!

Av redaksjonen

7. september var det markeringer mot politivold og rasisme i flere byer, på dagen 15 år etter at Eugene Obiora ble drept av politiet i Trondheim med et ulovlig halsgrep. Demonstrantene krevde rettferdighet for Obiora, og de krevde rettferdighet for Mirza Osmanovic som ble skutt og drept av politiet i Sarpsborg 28. august i år. Aktivister fra Kampkomiteen rapporterer her fra markeringene i Trondheim, Oslo, Bergen og Kristiansand. 

Trondheim

7. september ble det holdt ei markering for Eugene Obiora i Trondheim, 15 år etter at han ble drept av fire politifolk i byen. Markeringa starta med slagord og utdeling av løpesedler på torget i Trondheim sentrum, etterfulgt av en appell om politivold som også tok opp det nylige drapet på Mirza Osmanovic.


Etter appellen gikk flere av deltakerne i demonstrasjonstog gjennom gatene i Trondheim sentrum. Toget ble ledet av et portrett av Obiora og røde flagg, og markeringa ble møtt med mye positiv respons fra folk på gata i Trondheim. Underveis i toget ropte deltakerne taktfast blant annet slagordene “Rettferd for Obiora, rettferd for Mirza,” “Politi og militær, kapitalens leiehær,” “For Mirza, for Obiora, All Cops Are Bastards,” “Black lives matter, blue lives don’t,” “Systemet er problemet, riv det ned, riv det ned,” “Folket vil seire, det kan ikke beseires” og “All makt til folket!”.

Toget gikk til politistasjonen i Trondheim sentrum, der det ble ropt flere slagord og holdt en appell. Appellen utenfor politihuset fokuserte på hvordan de fire politifolka som drepte Obiora slapp ustraffa unna, og fikk fortsette i jobben uten engang å bli suspendert under etterforskninga. Særlig ble det vektlagt at politiet i Trøndelag har slått ring rundt morderne, ved å blant annet forfremme hovedmannen Trond Volden, som nå ofte jobber som innsatsleder. 

Slagord på torget før appell
Appell på torget

Appell på torget

Demonstrasjonstog fra torget til politihuset

Politidrone over markeringa

Appell foran politihuset

Oslo

Tirsdag kl. 18.00 ble det arrangert en demonstrasjon i Oslo som krevde rettferdighet for Obiora og Mirza. Personer og aktivister fra forskjellige miljøer hadde møtt opp for å vise avsky mot politivold og rasisme.

Demonstrasjonen startet med at det ble lagt ned blomster, satt opp bilder av Obiora og Mirza og tent lys. Deretter fortsatte markeringen med et kulturelt innslag og en appell fra Kampkomiteen. Det ble ropt slagord som krevde rettferdighet for Obiora og Mirza.

Demonstrasjonen ble avsluttet ved inngangen til Politistasjonen på Grønland. Det ble holdt et minutts stillhet, etterfulgt av flere slagord.

Bergen

Tirsdag 7. september ble det holdt en markering i Bergen mot politivold og rasisme. Markeringen ble blant annet støttet av LO, SV, Rødt, NKP, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Fatah og Kampkomiteen.

Demonstrasjonen ble holdt ved Vågsallmenningen i Bergen sentrum kl. 18.00. Det ble satt frem innrammede bilder av Eugene Obiora og Mirza Osmanovic, og det ble lagt ned blomster og lys ved bildene. Under demonstrasjonen ble det delt ut flyers om det rasistiske drapet på Eugene Obiora. På tross av regnvær var det en god, men alvorlig stemning under hele demonstrasjonen. 

Det ble holdt appeller av de frammøtte organisasjonene, inkludert Kampkomiteen. Alle appellantene viste klar avstand og avsky mot politivold og rasisme. Etter appellene ble diktet “Hvem har skylda for at Obiora ikke lever?” spilt av, noe som gjorde sterkt inntrykk på demonstrantene. Etter diktet samlet demonstrantene seg og gikk i en prosesjon til politihuset i Bergen, der bildene, lys og blomster ble lagt ned på trappetrinnet. Ved politihuset ble det holdt 2 minutts stillhet, ett for Eugene Obiora og ett for Mirza Osmanovic.

Kristiansand

Aktivister fra Kampkomiteen arrangerte sammen med Solidaritet med rom, IMT, RU, SU, Rødt og Antirasistisk Agder ei markering på 15-årsdagen for drapet på Obiora. Demonstrasjonen ble holdt på torvet, og både droner og sivilpoliti var satt inn. 

Det ble holdt tre appeller som krevde rettferdighet for Eugene Obiora og for Mirza Osmanovic. Appellantene tok opp politiets trakassering og voldsbruk mot fargede, fattige og psykisk syke, og at ikke vi kan stole på politiet. Politikernes ansvarsfraskriving og politiets trakassering av romfolk i byen vår, som smykker seg med slagordet “en by for alle” ble også tatt opp. Og i tillegg til Obiora og Osmanovic, ble også drapet på Stanislav Tomáš løfta fram. Han var rom, og ble drept av tsjekkisk politi under en arrestasjon 19. juni i år.

Kampkomiteens appell

I dag er det 15 år sia politiet i Trondheim drepte Eugene Obiora, og vi samles igjen for å vise motstand mot politivold og rasisme, bare ei uke etter at politiet har drept på nytt.

Obiora ble drept av politiet utenfor et sosialkontor og det er ikke tilfeldig. Politivold rammer ikke likt. Den rammer ikke tilfeldig. Politiets vold rammer først og fremst fattige, arbeidere og svarte, innvandrere, rusmisbrukere og psykisk syke. Den rammer folk som allerede tråkkes på hver dag. Politidrapene handler om rasisme. Og det handler om klasse. Fattige og folk med utenlandsk bakgrunn er alltid de mest utsatte for statens vold.

Obiora oppsøkte sosialkontoret for å klage på avslag på støtte til bursdagsgave til sønnen. De ansatte på sosialkontoret har vitna på at de ikke følte seg truet og at Obiora ikke var voldelig. Likevel ble han lagt i bakken av fire politibetjenter, og politimannen Trond Volden kvalte ham med et ulovlig halsgrep. Obiora ropte på hjelp. Obiora ropte at han ble drept. Folk som var tilstede ba politiet om å slippe han. Det gjorde de ikke, og snart lå han livløs på asfalten foran sosialkontoret.

Dette drapet var ikke et enkelttilfelle. Sia markeringa vi hadde på Obioras dødsdag for ett år sia, er tre nye personer drept av norsk politi! Forrige helg ble Mirza Osmanovic skutt og drept av politiet i Sarpsborg. Vitner forteller at politiet skjøt minst fire skudd. Vi har sett bilder der han ligger på bakken, med en liten kniv liggende et par meter unna. To politifolk holder ham nede og en annen nærmer seg med maskinpistol. På et nytt bilde er Osmanovic død, skutt av to betjenter.

Politiet kjente til Osmanovic psykiske problemer. Det var tre biler med politifolk til stede. Det burde være mulig for dem å håndtere hendelsen uten å drepe ham med maskinpistol! Fascisten Breivik for eksempel, bevæpnet med pistol og gevær, ble pågrepet uten andre skader enn et sår på fingeren.

To av betjentene etterforskes nå av den såkalt uavhengige spesialenheten for politisaker, men de har neppe noe å frykte derfra. Spesialenheten avviser halvparten av anmeldelsene de får inn, og av den andre halvparten henlegges nittifire prosent. Politietaten sjøl tar heller ikke tyngre på drap utført av sine egne enn at de to som skøyt Mirza fortsetter å jobbe sjøl om de har status som mistenkte!

Betjentene som drepte Obiora fikk ingen straff. De var tidligere blitt anmeldt for vold 14 ganger. Trond Volden var anmeldt for kvelertak tre ganger, og i 1999 ble han anmeldt for en brutal og rasistisk pågripelse. Han jobber fortsatt i politiet og er til og med blitt forfremma. Lederen av politiets fellesforbund kalte det rasistiske drapet for «godt politiarbeid». Problemet er ikke noen dårlige enkeltpersoner, det er hele etaten som beskytter hverandre, og hele etaten som er skyldig!

Doner til Kampkomiteen