Oslo: Åpent møte om markeringa mot NATO

Skrevet av aktivister i Oslo.

Kampkomiteen arrangerte et åpent møte dagen før den planlagte markeringen 31. mai mot NATOs ministertoppmøte i Oslo. 

Det ble grillet pølser og spilt revolusjonær og antiimperialistisk musikk, og det åpne møtet ble holdt utendørs. Det ble snakket med nysgjerrige forbipasserende og ungdom om krigen i Ukraina, den imperialistiske alliansen NATO og behovet for en virkelig antiimperialistisk bevegelse. 

Det ble også holdt et verksted for å lage håndplakater til markeringen. Slagordene på håndplakatene rettet seg mot norden som oppmarsjområde for USA og NATO og fordømte Stoltenberg som krigsforbryter etter de folkerettsstridige krigene mot Afghanistan, Syria og Libya.

Doner til Kampkomiteen