Fellesuttalelse: NATO ut av Norge

Bilde: Fra demonstrasjonen mot NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018.

Skrevet av KPML, Revolusjonære kommunister og Kampkomiteen .

Videre opptrapping av krigen i Ukraina står på dagsorden når utenriksministrene i NATO samles til et såkalt uformelt møte i Oslo 31. mai – 1. juni 2023. Anti-imperialister og fredsvenner samler seg til en demonstrasjon i regi av Stopp NATO og Fredsinitiativet 2022. 

NATO er et redskap for vestlig stormaktsdominans og rivalisering med Kina og Russland. Et redskap som skaper utrygghet for mindre nasjoner og en utrygg verden. Det er ikke et fredsbevarende prosjekt, men et imperialistisk redskap for stormakter, med USA i ledertrøya. Afghanistan og Libya er eksempler på land der NATO har intervenert, med fatale følger for disse landa. 

Slik har NATO vist at dersom en stat motsetter seg NATOs og USAs verdensorden, blir de styrtet. 

NATO legitimerer også bruk av atomvåpen gjennom å påberope seg førsteskuddsrett. NATO spiller en aktiv rolle i mer atomopprustning og ved å motarbeide at land som for eksempel Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud. 

Prisen for krigspolitikken og krigsbevilgningene er det arbeidsfolk som betaler.

Vi krever Norge ut av NATO og fordømmer NATO sine planer for krig. Synliggjør NATO-motstanden på demonstrasjonen 31. mai!

Russland ut av Ukraina – Ingen NATO-eskalering!

  • Kommunistisk plattform – marxist-leninistene, KPML
  • Kampkomiteen
  • Revolusjonære kommunister

Markeringa finner sted kl. 18:00 på Eidsvolds plass, foran Stortinget.

Doner til Kampkomiteen