Trondheim: Demonstrasjon mot dyrtid og Russlands angrepskrig mot Ukraina

Skrevet av aktivister i Trondheim.

Lørdag 4. mars ble det holdt en demonstrasjon i Trondheim mot dyrtid og Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Kampkomiteen, Revolusjonære Kommunister og NKP var tilsluttet markeringa. Aktivister stilte opp med bannere foran scenen på torget i Trondheim sentrum, og det ble holdt appeller av representanter fra Revolusjonære Kommunister og Kampkomiteen. Det ble uttrykt støtte til det ukrainske folkets rettferdige kamp mot Russlands imperialistiske angrepskrig. Samtidig ble det slått fast at bakgrunnen for krigen er den imperialistiske rivaliseringen mellom USA og Russland, og at den såkalte “hjelpa” NATO-land sender til Zelenskyj-regimet ikke kommer gratis. I begge appellene ble det også understreket at det er verdens arbeidere og fattige som betaler prisen for krisa i kapitalismen.

Doner til Kampkomiteen