Kristiansand: Leve det samiske folkets kamp

Skrevet av aktivister i Kristiansand. 

Lørdag 4. mars organiserte Kampkomiteen sammen med en rekker andre organisasjoner ei støttemarkering for aksjonistene som har protestert mot Olje- og energidepartementet i Oslo, som har blitt båret bort av politiet, bøtelagt og arrestert. 

Markeringa var også til støtte for rettighetene til det samiske folket, mot vindturbinene på Fosen, mot regjeringa som i over 500 dager ignorerte dommen fra høyesterett som sa at vindturbinene påvirker reinen i så stor grad at samenes rett til miljø- reindrift og kulturutøvelse, og mot politiets behandling av aksjonistene. 

Det ble holdt flere appeller på torvet, og markeringa ble avslutta med et tog gjennom sentrum.

Doner til Kampkomiteen