Stavanger: Markering mot NATO

Aktivister fra Kampkomiteen har hatt en markering mot NATOs base Joint Warfare Center som ligger på Jåttå i Stavanger.

Aktivistene samlet seg på Domkirkeplassen i sentrum tirsdag 17. desember et med banner med teksten «NATO ut av Jåttå». En aktivist sa noen ord om basen og hvorfor vi demonstrerte. Banneret rettet seg først og fremst mot forbipasserende i Stavanger, og noen viste sin støtte og var nysgjerrige.

På NATOs base på Jåttå har det blitt trent opp militære ledere som har vært ledende i angrepskriger og okkupasjoner i Afghanistan, Irak og Libya. Blant annet den kanadiske generalløytnanten som ledet krigen i Libya hvor NATO-land, med blant annet Norge i spissen, bombet landet. Dette har ført til enorm lidelse, som fortsetter den dag idag. For dette ble han belønnet med en topposisjon i den amerikanske våpenindustrien.

Politiet og militæret til det USA-innsatte regimet har også blitt trent opp her. Regimet ble opprettet med USAs krig og okkupasjon som drepte hundretusener i Irak, det tjener amerikanske imperialisters behov og forsvarer sin makt ved å skyte på demonstranter som krever mat, vann, strøm, medisiner og rettferdighet. Så basen på Jåttå tjener imperialistenes behove for å knuse opprør med vold, for å sikre sin makt.

Vi aksepterer ikke at det fra Jåttå organiseres imperialistiske kriger og okkupasjon, at det læres opp i å knuse folkets opprør. Alt for å tjene norske og amerikanske imperialisters ran av verdens fattige, uten hensyn til den enorme lidelsen de har påført dem. Vi viser derfor motstand mot NATO på Jåttå, mot hele NATO og mot norsk og amerikansk imperialisme.

hdr

Doner til Kampkomiteen