Oslo: Demonstrasjon mot Kongsberg Gruppen og Nammo

Skrevet av aktivister i Oslo. 

11. juni deltok aktivister fra Kampkomiteen på Palestinakomiteens og Aksjonsgruppa for Palestinas demonstrasjon mot den norske imperialismens våpensalg til Israel. 

På Clarion Hotel hadde Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi), Kongsberg Gruppen og Nammo invitert RTX, Lockheed Martin, BAE Systems, Northrop Grumman og Leonardo til et seminar for å diskutere våpensalg. Disse er blant verdens største våpenleverandører, og møtet understreker tydelig at den norske imperialismen ikke har noen interesser eller planer om å stanse folkemordet mot det palestinske folket. I stedet fortsetter den norske imperialismen for fullt å profittere på Israels folkemord.

Demonstrasjonen startet på Jernbanetorget, før demonstrasjonstoget gikk til Clarion Hotel. Det ble ropt slagord gjennom hele demonstrasjonen, og ved hotellet ble alle bannerne vendt mot inngangen. Kampkomiteen deltok med palestinske flagg og med banneret «Støtt den palestinske motstandskampen – Fritt Palestina!». 

binary comment

Doner til Kampkomiteen