Oslo: Demonstrasjon for Palestina

Skrevet av aktivister i Oslo.

Lørdag 8. juni deltok aktivister fra Kampkomiteen en demonstrasjon arrangert av Save Gaza – Free Palestine i solidaritet med palestinske barn og for sanksjonering av Israel.

Markeringen startet med et demonstrasjonstog fra Jernbanetorget, og beveget seg oppover til Stortinget. Slagord til støtte til Palestina ble ropt høylytt og energisk, som «La barna leve», «From the river to the sea, Palestine will be free» og «Lenge leve Palestina». Kampkomiteen deltok med Palestinaflagg og to bannere: «Støtt den palestinske motstandskampen – Fritt Palestina!» og «Stopp PSTs forfølgelse av Palestinaaktivister!». Politiet var tungt til stede og fulgte toget fra begge kanter helt til Stortinget.

Foran Stortinget ble det holdt flere appeller som fordømte Israel og folkemordet samt norske myndigheters deltakelse og støtte. To av appellantene var barn, og fortalte om hvordan barn på skolen ikke får snakke om Palestina mens de til forskjell ble oppfordret til å snakke om krigen i Ukraina. Hykleriet og dobbeltmoralen ble fordømt på det aller kraftigste. Særlig Jonas Gahr Støre og andre i maktposisjoner ble skjelt ut av en av barneappellantene for å tro at de kan redde sitt ansikt ved å anerkjenne Palestina – som uansett er for sent – når de likevel er medskyldige i folkemordet.

Kampkomiteen holdt også appell og fokuserte på den heltemodige og væpna palestinske

motstandskampen, folkets rett til motstandskamp, motstand mot imperialismen, forfølgelsen av solidaritetsbevegelsen for Palestina, og den enorme solidariteten og støtten til Palestina verden over.

Utdrag fra appellen:

Sionistene, imperialistene og deres nyttige idioter i mediene prøver allikevel desperat å spre løgner om at det er motstanden som er terrorisme, at det er motstanden som skaper undertrykkelse av det palestinske folket. I virkeligheten er det motsatt: Undertrykkelse skaper motstand, som betyr at der det er undertrykkelse er det alltid motstand. Derfor vil det palestinske folket alltid generere stadig nye opprør, stadig nye folkelige protestbevegelser og stadig ny væpna frigjøringskamp! Og la det være sagt: Det finnes tusenvis av sannheter her i verden, men alle kan kokes ned til én: Det er rett å gjøre opprør!

Overalt har flere titalls på titalls millioner trosset forsøkene på forbud og knebling ved å uredd vise sitt raseri og sin solidaritet i gatene. Hundretusenvis av studenter har konfrontert sine universiteter og satt opp teltleire. Dette viser nok en gang, at folket, og bare folket, er den kraften som forandrer verden. Folkemassene har aldri funnet seg i imperialismens kriger og folkemord. Folkemassene har aldri slått seg til ro med de råtne herskerne som profitterer på dette imperialistiske verdenssystemet. Folkemassene har alltid kjempet og gjort motstand, og kraften i denne kampen vokser stadig, der det heltemodige palestinske folket er et flammende forbilde for oss alle. Derfor er imperialismen dømt til undergang, akkurat slik kirkeklokkene ringer for Israel. For motstand mot undertrykkelse vil igjen og igjen vokse til store bølger, og gjennom kamp og organisering vil disse bølgene til slutt drukne imperialistene og okkupantene, feie dem vekk fra jordens overflate, og bane veien for en ny verden. En ny verden uten undertrykkelse, en ny verden med et fritt Palestina!

Doner til Kampkomiteen