Kristiansand: Nakba-markering

Skrevet av aktivister i Kristiansand. 

15. mai arrangerte Palestinsk forening «Visit Palestina i Kristiansand» for første gang. Arrangementet skal være ei årlig markering Nakba og feiring av den rike kulturen og den urokkelige standhaftigheten til det palestinske folket. 

Det ble holdt ei markering på torvet med appeller og med kulturinnslag fra den palestinske barnegruppa som dansa og sang «Leve Palestina». Aktivister fra Kampkomiteen deltok med banner med «Fritt Palestina», flagg og plakat. 

Etter markeringa var det et demonstrasjonstog med slagord og sang.

Toget endte opp ved Kilden, der programmet fortsatte. Det ble servert palestinsk mat og det var utstillinger av nasjonale drakter og tradisjonelt håndverk, verk fra palestinske kunstnere, en bildesamling fra Gaza, og en gjenskaping av et palestinsk hjem.

Til slutt var det et arrangement med musikk, sang og dans, og foredrag av Mads Gilbert. 

Aktivister fra Kampkomiteen satte også opp plakater. 

Doner til Kampkomiteen