Oslo: «Visit Vestbredden»-demonstrasjon

Skrevet av aktivister i Oslo.

Aktivister fra Kampkomiteen deltok lørdag 11. mai i en demonstrasjon som var del av «Visit Vestbredden», en politisk-kulturell festival som arrangeres årlig i tilknytning til Nakba-dagen.

Demonstrasjonen begynte på Youngstorget, og ble innledet av sang fra Sosialistisk kor. Det ble holdt flere appeller bl.a. fra en representant fra Jewish Voice for Peace. Etter appellene var det demonstrasjonstog forbi Stortinget og tilbake til Youngstorget, og det ble ropt slagord gjennom hele ruta. Kampkomiteen delte ut flyers for mobilisering til 12. mars.

Doner til Kampkomiteen