Politiet beskytter fascistene

Vi har tidligere vist tydelig at Sian ikke er velkomne i Kristiansand. Lørdag 16. november kom de tilbake, og også denne ganga møtte flere hundre kristiansandere opp for å vise motstand mot SIAN. Det blei mobilisert bredt da Arne Tumyr tidligere gikk ut med at de ville brenne Koranen på den planlagte markeringa på torvet i Kristiansand. Kommunen ville trekke tillatelsen. Men takket være politiet ble standen gjennomført. Den vanlige gjengen fra SIAN kom, og de hadde også med seg den tidligere presten Ludvig Nessa, mest kjent som ekstrem abortmotstander. Han har tidligere drevet massiv trakassering av kvinner, abortleger, og homofile. De siste 20 årene har han i tillegg begynt med muslimhets.

Til tross for at kommunen ville trekke tillatelsen, forsvarte politiet SIANs rett til å demonstrere, og viste til at bokbrenning ikke var ulovlig. De forsikra imidlertid om at de ville stoppe dem om de forsøkte seg på det, for å bevare ro og orden. SIAN har hele tida sagt at de likevel vil gjøre det, og de har hatt tittelen «SIAN Stand i Kristiansand – Koranbrenning» på arrangementet, så det burde ikke overraske politiet at de gjorde det.

At politiet likevel lot dem få ha standen er kritikkverdig i seg selv. Og måten de håndterte hendelsen på er enda verre. Rundt 500 hadde møtt opp for å demonstrere og rope slagord mot fascistene. SIAN utførte en rekke provokasjoner. Muslimer ble hetset gang på gang. To utgaver av Koranen blei kasta i søppelkassa og en tredje ble tent på. Dette fikk fem demonstrantene til å bryte politisperringa og angripe fascistene. 

Politiet hadde ikke vist noen tegn til å stoppe brenninga av Koranen, men var raskt ute med å stoppe demonstrantene. De ble lagt i bakken og slått med batong. Politiet brukte også batong mot en demonstrant som ikke hadde brutt sperringa.

Deretter ble de fem som brøyt sperringa arrestert, tre av dem ble anmeldt for ordensforstyrrelser og to for vold mot politiet. De ble holdt i flere timer, og har fått bøter på 14.000-18.000 kr. Det er tatt initiativ til pengeinnsamling for å dekke bøtene. Demonstrantene er takknemlig for dette, og for all støtten de har fått, men takker nei til økonomisk hjelp. De har ikke tenkt å betale bøtene, og vil i stedet anmelde politiet. 

Igjen avslører Agder politidistrikt hvilken side de står på. De strekker seg langt for å verne om fascisters “ytringsfrihet” og nazister får marsjere fritt i gatene med politiets beskyttelse mens politiet lett tyr til urimelige reaksjoner og vold når de skal håndtere aktivister og andre de ikke liker. Dette er noe de har vist flere ganger tidligere. Stadig flere begynner å få øynene opp for dette, at ikke det er snakk om enkelttilfeller, men at det er noe gjennomgående. En av de arrestert sier at de stolte på at politiet ville kontrollere SIAN, men at de brøyt løftet sitt og satte dem i en umulig situasjon. 

Han skriver også: 

Først 9 sekunder etter at han setter fyr på Koranen griper politiet inn. Det betyr at politiet aksepterte at SIAN satte fyr på Koranen. De aksepterte at den fikk brenne i flere sekunder. Men de aksepterte ikke at vi reagerte. Det finnes utallige videoer av hendelsen på Facebook, YouTube og andre medier som viser hendelsesforløpet klart og tydelig.
De viser at vi ikke løp inn da Tumyr tok frem Koranen
De viser at vi ikke løp inn da han kastet Koranen i søppelbøtta
De viser at Thorsen fikk sette fyr på Koranen uten at politiet reagerte
De viser at Thorsen fikk gå rundt og vise frem en brennende Koran i 7 sekunder uten at politiet grep inn
Og de viser at politiet først kommer etter at min venn og jeg løper rett på Thorsen
9 sekunder høres kanskje ikke så mye ut. Men ta øynene bort fra skjermen et øyeblikk. Lukk dem, og tell 9 sekunder. Det er egentlig ganske lenge?

Sian på sin side er takknemlige for politbeskyttelsen. Tumyr er redd de ville blitt revet i filler hvis ikke politiet var der. Det ville neppe skjedd, men om ikke politiet hadde vært der så kunne de nok ikke stå midt i byen og spre hat. Han bekrefter også synet vårt om at det er viktig å vise tydelig motstand og gjøre det ubehagelig å være fascist, når han sier “det er mange mennesker som er sianister, men ikke kan vise det. De kan ikke vise seg sammen med oss uten å miste jobben eller bli trakassert.” Det er bra! La det ikke bli akseptabelt å være rasist, å trakassere andre, eller å vise støtte til fascistiske organisasjoner! Fortsett det antifascistiske arbeidet! 

Vi støtter demonstrantene som ble arrestert, og ønsker dem lykke til med kampen mot politiet!

Doner til Kampkomiteen