Oslo: Daglige demonstrasjoner for det chilenske folket

De to siste ukene har Oslos gater blitt fylt av protester og demonstrasjoner. Den stadig sterkere opprørsvinden som går over Latin-Amerika og Vest-Asia mobiliserer også store masser av folk i Norge, mot undertrykking og imperialisme. Dette er noe som har vist seg konkret i det enorme antallet demonstrasjoner med direkte utspring fra folk som kommer fra undertrykte nasjoner. I Oslo er det kun den siste uka gjennomført demonstrasjoner til støtte for opprørene i Chile, Libanon, Irak, og mot Tyrkias invasjon av Syria. 

Stor aktivitet og engasjement for opprøret i Chile

Per dags dato arrangeres det daglige demonstrasjoner for det chilenske folkets opprør. Demonstrasjonene forenes blant annet under paroler mot Piñera og den chilenske staten, pensjonsfondet AFP og til støtte for opprøret. Et av slagordene som daglig kan høres både i Chile og Oslo er «El pueblo unido, jamás será vencido». 

Kampkomiteen deltar aktivt i demonstrasjonene og oppfordrer alle til å møte opp for å vise sin støtte til folkets kamp. Ta gjerne kontakt med oss om du vil engasjere deg!

Demonstrasjoner til støtte for det chilenske folkets kamp:
Torsdag 31.okt kl. 17.00, Jernbanetorget. Demonstrasjonstog til markering foran stortinget kl. 18
Fredag 1.okt kl. 17.00, Jernbanetorget. Demonstrasjonstog til markering foran stortinget kl 18
Lørdag 2.okt kl. 17.00, Jernbanetorget. Demonstrasjonstog til markering foran stortinget kl 18

Doner til Kampkomiteen