Trondheim: Rapport fra 8. mars

Skrevet av aktivister i Trondheim. 

I forkant av det årlige torgmøtet samlet aktivistene, og medlemmer av Somalisk Velferdsforening seg øverst i Trondheims viktigste gågate, der det ble stilt opp banner med tekstene «Bekjemp vold mot kvinner!» og «Støtt den palestinske motstandskampen – Fritt Palestina!» samt palestinske flagg. Det ble holdt tre appeller og delt ut løpesedler.

Den første appellen var mot vold mot kvinner. Her ble det mellom annet lagt vekt på konteksten med såkalte partnerdrap, hvordan volden mot kvinner må forstås og at kvinner ikke kan stole på systemet. Her er noen utdrag:

«Årets 8. mars skjer i en kontekst der konsekvensene av vold mot kvinner har blitt så altfor tydelig. Vi har hørt om kvinner som har blitt møtt med henleggelser og konfliktråd når de anmelder partnervold, og som har bedt gjentatte ganger om å få voldsalarm, men som ikke blir tatt på alvor. Utfallet ble tragisk. I Norge blir i gjennomsnitt 8 kvinner drept av partneren sin hvert år. I 2023 ble minst 12 kvinner ofre for partnerdrap, og så langt i år har minst tre kvinner blitt drept av sin partner eller ekspartner.»

«Vi i Kampkomiteen mener at menns vold mot kvinner har sine røtter i patriarkatet og imperialismen, og at bare kvinnenes egen kamp og organisering kan bekjempe kvinneundertrykking og vold mot kvinner. Vi kan ikke forstå vold mot kvinner uten å forstå at årsaken er det imperialistiske systemet, og patriarkatet som er en del av dette. Dette kommer særlig til uttrykk i imperialistiske kriger (…) Når vi reiser parolen «Bekjemp vold mot kvinner!» er ikke dette en bønn til myndighetene – det er en oppfordring til alle, uansett kjønn, som ikke finner seg i dagens uholdbare situasjon. Det er en oppfordring til å kjempe og gjøre motstand, og til å organisere seg.»

Den andre appellen tok opp situasjonen i Palestina og hvordan kvinner rammes særlig hardt. Her ble det sagt at kvinner i Palestina kjemper mot okkupasjon og folkemord mens Israel og USA sine politikere gratulerer kvinner. Videre ble det fortalt om palestinske kvinner som må kle av seg foran israelske soldater, som stenges inne i hundebur, utsettes for voldtekt, blir drept mens de veiver med hvite flagg, og som henrettes sammen med barna sine inne i skolebygg og legekontor. Etter appellen ble det ropt slagord for Palestina.

Den siste appellen handlet om krigen i Ukraina. Appellanten fordømte Russlands imperialistiske angrepskrig og uttrykte støtte til den rettferdige kampen det ukrainske folket fører. Det ble også sagt at den ukrainske regjeringen selger landet sitt til USA-imperialismen og at den norske staten er en krigsprofitør som har tjent mye på økt salg av gass til Europa som følge av krigen og på våpensalg. Det ble sagt at antiimperialister støtter kampen det ukrainske folket fører mot imperialismen uten å støtte regjeringen, slik det også har blitt gjort blant annet under okkupasjonen av Afghanistan og krigen mot Irak. Kvinner ble trukket fram, ikke bare som ofre for krigen, eller som tvunget inn i prostitusjon og prostitusjonslignende forhold når de flykter, men som stridende og kjempende i første rekke ved fronten.

Etter markeringen i Nordre gate gikk aktivistene til torget hvor det var sang, diktlesing og appeller. En av sangene som ble fremført var «The March of the Women». Diktet «I dag ble jeg drept» ble lest opp, og dette kan leses her. Appellene handlet blant annet om situasjonen i Palestina og viktigheten av å kjempe for helsetilbudet til kvinner, som blant annet fødeavdelinger som legges ned fordi helseforetakene ser kvinne- og barnehelse som økonomisk ulønnsomt. I toget ble det ropt slagord for Palestina, mot imperialisme og patriarkat, mot USA, Russland og Israel og for bekjempelse av vold mot kvinner. Etter toget ble det på initiativ fra Studenter for Palestina ropt flere slagord. Dagen ble avsluttet av aktivistene med mat, tale for dagen og allsang.

Doner til Kampkomiteen