Kristiansand: Demonstrasjon 18. januar

Skrevet av aktivister i Kristiansand.

Torsdag 18. januar blir det demonstrasjon ved politihuset i Kristiansand. Kampkomiteen er tilslutta, og har delt ut og satt opp flyers for markeringa.

De to paraplyorganisasjonene Kvinnehelsehuset og Kvinnegrepet er hovedarrangører og skriver om bakgrunnen for markeringa: 1 av 4 drap i Norge er partnerdrap og i 7 av 10 tilfeller er det rapportert vold før drapet. Nylig ble Rahavy Varatharajan drept av sin ekskjæreste. Han var ilagt besøksforbud, men Rahavy fikk avslag når hun ba om voldsalarm. I likhet med de fleste drap på kvinner i Norge var dette et varslet drap – dette kunne vært unngått hvis politi og rettsapparat hadde tatt Rahavy og andre kvinner som henne på alvor. Stans volden mot kvinner! Omvendt voldsalarm nå! 

Oppmøte:
Torsdag 18. januar kl. 15.30.
Politihuset i Kristiansand, Vestre Strandgate 55.

Doner til Kampkomiteen