Støttemarkering for Rojava

Lørdag 19. oktober ble det mobilisert til demonstrasjoner for solidaritet med Kurdistan i flere byer i Norge. I Kristiansand møtte nærmere 200 mennesker i alle aldre opp for å vise sin avsky mot Tyrkias invasjon av Rojava, den vestlige delen av Kurdistan.

At så mange dukket opp for å vise solidaritet, viser klart og tydelig hvordan tyrkiske styrkers handlinger har rystet en hel verden. I lys av dette er det strålende å se at så mange engasjerer seg.

I motsetning til den forrige demonstrasjonen, en drøy uke tilbake, ble demonstrantene denne dagen møtt med sol og varme. Massevis av flagg, skilt og plakater, komplementert med kurdisk musikk skapte en unik stemning på torvet, og gjorde stort inntrykk på forbipasserende.

Innledningsvis ble det holdt en rekke appeller, samt sang og opptredener. Appellene fordømte Erdogan-regimet, Tyrkias undertrykking av kurdere, men først og fremst de nylige overtrampene i Rojava av tyrkiske styrker.

Appeller ble holdt både på norsk og på kurdisk, med taktfaste slagord som avveksling. Det ble sterkt oppfordret til en økonomisk boikott av Tyrkia. Spesielt ble det frarådet å feriere i landet, men også generelt å avstå fra å kjøpe varer produsert i landet.

Deretter bar det videre til et demonstrasjonstog, som gikk gjennom hovedgata i byen og tilbake igjen på torvet. Tross de vanligvis folkerike gatene på lørdager, var toget fullstendig dominerende.

Det ble standhaftig ropt slagord uten stopp, og på lang avstand kunne man høre slagordene “Tyrkia ut av Rojava”, “Biji Rojava” og “Erdogan – Fascist!” Klangene fra ropene ble hørt på tvers av byens mange sidegater, kriker og kroker.

Avslutningvis samlet deltakerne seg en siste gang for dagen, og noen av appellantene benyttet muligheten for å si noen ord. De understreket at kampen ikke er over. At det ikke holder bare å gå i et tog, for så å tro at problemet er ute av verden. Det kreves ytterligere handlinger for å virkelig gjøre en endring. Det krever at folk tar opp kampen.

Kampen fortsetter – Frihet til Kurdistan!

Doner til Kampkomiteen