Bergen: Åpent møte om folkets kamp i Mexico

Kampkomiteen inviterer til et åpent møte om folkets kamp i Mexico, mot det imperialistiske megaprosjektet CIIT. På møtet blir det innledet om hva CIIT er og hva konsekvensene av dette prosjektet er. Hvordan folkets kamp mot prosjektet ser ut og har utviklet seg. Og om den internasjonale solidariteten med folkets kamp i Mexico mot CIIT.

En løpeseddel, som mobiliserer til arrangementet, ble delt ut på 1. mai i Bergen.

Tid og sted:
Torsdag 04. mai
Klokken 18:00-19:30
Manufakturhuset
Peter Motzfelds gate 2

Doner til Kampkomiteen