Trondheim: Invitasjon til åpent møte om Mexico

Skrevet av aktivister i Trondheim

Mandag 8. mai er det informasjonsmøte med innledning om situasjonen i Mexico, folkets kamp mot den Inter-oseaniske korridoren og imperialismens herjinger i Latin Amerika. Møtet holdes på Kultursenteret ISAK KL. 19.00. Møterommet heter “Grupperommet”. Vi ønsker alle som er opptatt av solidaritet med Latin-Amerika hjertelig velkommen.

Doner til Kampkomiteen