Rapporter fra 1. mai mot krig og krise

Kampkomiteen har markert 1. mai i fire byer. Alle steder har Kamkomiteen forent seg med andre organisasjoner, med forskjellige miljø og enkeltpersoner, og markert en kjempende og antiimperialistisk 1. mai sammen med disse.

Det har vært en kraftfull markering av 1. mai, som har uttrykt sterk enhet og en internasjonalistisk ånd.

Kristiansand: 1. mai for folkets kamp i Brasil

Aktivister fra Kampkomiteen og LAG starta dagen med deltakelse på 1. mai-frokost og musikk fra Canto Libre.

Kampkomiteen stilte deretter i toget med rødt flagg og parola «Støtt fattigbøndenes kamp i Brasil!» sammen med LAG som hadde parola «Jorda til den som arbeider på den». 

Det ble ropt slagord som «Styrk den internasjonale solidaritet», «Ingen dugnad for de rike – la de betale si ega krise», «Ingen fred uten frihet – ingen frihet uten kamp – knus imperialismen» og «Bølge for bølge – slag for slag – mot imperialisme og patriarkat» og «Internasjonal solidaritet – arbeiderklassens kampenhet». 

Flere grupper i toget ble med på slagordene, og aktivistene ble også med på andres slagord. 

På kvelden deltok aktivistene på et solidaritetsarrangement på Royal Corner med musikk fra Masikuna, appeller og mat, sammen med venner fra flere organisasjoner. 

Trondheim: Markering og seksjon i toget mot krig og krise

I Trondheim holdt Kampkomiteen og Revolusjonære Kommunister markering før LO-toget, med appeller i toppen av Nordre gate i forkant av LO-toget. Appellen til Kampkomiteen fordømte den russiske angrepskrigen, hilste det kjempende ukrainske folket og slo fast at virkelige antiimperialister ikke kan støtte USA-lakeien Zelenskiy.

Appellen angrep videre den norske imperialismens plyndring av Afrika, Asia og Latin-Amerika med særlig fokus på Statkraft i Chile og Norsk Hydro i Brasil. Videre hilste appellen de som demonstrerer mot prestestyret i Iran, pensjonsreformen i Frankrike, norsk imperialisme i Brasil og Chile, de som utsettes for politirepresjon i Irland, og kjempende kamerater i Mexico, India, Peru, Filippinene og Tyrkia.

Appellanten vektla også at fattigfolk bærer de største byrdene av den økonomiske krisa, og at folket kan vente seg velferdskutt mens staten kaster penger etter kapitalistene. PST og etterretningstjenestens tillatelse til å drive masseovervåking på nett ble også trukket fram. 

Viktigheten av folkelig kamp og organisering var en rød tråd i appellen. Gruppa Revolusjonære Kommunister fokuserte også på kamp mot kapitalismen i sin appell og avsluttet med linjene fra andre vers av Enhetsfrontsang:

           «Et menneske er et menneske,
          det vil derfor ikke tåle tyranni.
          Det vil ikke tåle slavepisk,
          og vil alltid være fri.»

Etter markeringa gikk aktivistene sammen til Kongsgårdsplassen for oppstilling til LOs 1.mai-tog der vi gikk i en internasjonal seksjon. Aktivistene hadde bannere mot krigen i Ukraina og mot velferdskutt. Det var også håndplakater mot den inter-oseaniske korridoren i Mexico. 

I toget ble det ropt slagord som «Russland, Nato, USA – Henda vekk fra Ukraina!», «Viva, viva, Palestina!» og «Styrk den internasjonale solidaritet!». Aktivistene ble også med på slagord fra andre grupper som «Russland ut av Ukraina!» og «Stopp krigen i Sudan!». Før og etter toget ble det delt ut løpesedler og flere viste interesse.

Etter toget ble det holdt festmøte med tale om situasjonen under imperialismen og viktigheten av organisering og kamp, allsang av Internasjonalen og lansering av studieheftet «Krig og Krise».

Bergen: Markering og seksjon mot imperialisme

kl 13.00 holdt kampkomiteen sammen med blant annet Revolusjonære Kommunister, Kurdisk Kulturforum og Worker-communist Party of Iran – Hekmatist, Official line.

Det ble holdt appeller som tok opp dyrtida, internasjonal solidaritet, krigen i Ukraina, solidaritet med Kurdistan og undertrykkelse i Iran.

Appellanten fra kampkomiteen sa at «Den norske staten og kapitalen plyndrer land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Massenes blod flyter i de elvene Statkraft demmer opp i Chile, og brasilianske fattigbønders blod blander seg med Norsk Hydros kjemikalier i Amazonas. Hovedfienden skifter med situasjonen, men ekte anti-imperialister er mot all imperialisme, mot alle imperialister, og særlig er vi mot norsk imperialisme. Bare dette er ekte antiimperialisme og internasjonalisme.» 

Appellantene ble flere ganger avbrutt av applaus og jubel fra de fremmøtte.

Markeringen ble avsluttet med allsang av Internasjonalen før markeringen gikk i samlet tog på ca 50 personer til Griegplassen.

Her forente seksjonen seg med andre anti-imperialister, blant andre Motmakt og Sudanere i Bergen. Denne antiimperialistiske og internasjonalistiske blokka gikk deretter i retning torgallmenningen og talte da ca 70 personer.

Her ble det ropt slagord for Internasjonal solidaritet, solidaritet med Kurdistan og Sudan, for antifascisme og mot Russlands krig i Ukraina.

På torgallmenningen ble det delt ut løpesedler om åpent møte om situasjonen i Mexico og det imperialistiske megaprosjektet Den inter-oseaniske korridoren (CIIT).

Etter arrangementet på torgallmenningen gikk LO-toget derfra i retning Bryggen. Det kom til flere i den antiimperialistiske seksjonen som hadde håndplakater mot krigen i Ukraina bak banneret «Ned med Russlands krigføring i Ukraina». Seksjonen ropte kraftfulle slagord hele veien.

Etter toget gikk Kampkomiteen med venner til et lokale i nærheten, der det ble servert mat 

holdt gode diskusjoner og sunget arbeidersanger. En god 1. mai i kampens tegn!

Oslo: Kraftfull markering og blokk for internasjonal solidaritet

Med en serie aktiviteter ble arbeiderklassens internasjonale kampdag 2023 kraftfult markert i Oslos gater. Dagene før 1. mai ble det delt ut flyers og hengt opp plakater i ulike arbeiderbydeler i Oslo og på Universitetet Blindern.

Dagen startet med en markering på Grønland torg under parolen «ARBEIDERE OG UNDERTRYKTE I ALLE LAND, FOREN DERE!». Markeringen ble holdt av Worker-communist Party of Kurdistan – Abroad Organisation, Solidaritet med revolusjonen i Iran, Kampkomiteen, Workers Socialist Organisation of Afghanistan. 

På Grønland torg startet markeringen med musikk, slagord og appeller. Jamal Mohsin holdt appell på vegne av Worker-Communist Party of Kurdistan – Abroad Organisation, og det ble holdt to appeller av Kampkomiteen. Derfra gikk organisasjonene i tog til Youngstorget for å slutte seg til LO-toget.

Her forente en rekke organisasjoner og enkeltpersoner seg i en kraftfull og internasjonalistisk blokk. Blokken besto av Kampkomiteen, Worker-communist Party of Iran – Hekmatist, Solidaritet med revolusjonen i Iran, Communist Party of Iran, Revolusjonære Kommunister, Workers Socialist Organisation of Afghanistan, Worker-communist Party of Iran og Worker-communist Party of Kurdistan – Abroad Organisation.

Sammen ble arbeiderklassens dag markert med trommer, slagord og røde faner. Blant slagordene som ble ropt var «Lenge leve 1. mai!», «Nei til dugnad for de rike – la de betale sin egen krise!» og «Russland, NATO, USA – Henda vekk fra Ukraina!» Underveis ble det delt ut løpesedler for Kampkomiteen. Til slutt gikk flere sammen til en felles samling hvor de feiret dagen videre utover kvelden.

Doner til Kampkomiteen