Oslo: Markering mot Statkraft

Skrevet av aktivister i Oslo.

Aktivister Kampkomiteen deltok på Latin-Amerikagruppenes markering mot Statkraft foran Stortinget 3. mai. Det var musikalske kulturinnslag og det ble holdt flere appeller som fordømte Statkrafts virksomhet i mapucheområdene i Chile.

Flere appellanter avviste herskernes «grønne» argumenter til forsvar av fordrivelsen av urfolk og kritiserte måten «det grønne skiftet» blir innført. Mange samer var til stede for å støtte mapuchefolket og sammenlignet kampene over Pilmayken-elva i Chile med samenes egne kamper for å bevare naturen der de bor.

Doner til Kampkomiteen