Støttemarkering for det irakiske folkets rett til å demonstrere

De to siste ukene har det bredt seg en protestbevegelse over hele Irak. Folket protesterer mot korrupsjon, høy arbeidsledighet, dårlige offentlige tjenester, og mangel på strøm, vann, mat og medisiner. De demonstrerer for helt grunnleggende rettigheter og har blitt møtt med massearrestasjoner, forfølgelse og drap. Myndighetene har også stengt Internett for å hindre folk tilgang på sosiale medier, for dermed å gjøre det vanskeligere å organisere demonstrasjoner og spre opptak fra dem. 

Torsdag organiserte det irakiske miljøet i Kristiansand ei solidaritetsmarkering for å vise støtte til den irakiske befolkninga og for deres rett til å demonstrere. Under markeringa ble det ropt slagord og holdt flere appeller. 

Det blei reist krav om at irakiske myndigheter må gå med på kravene til demonstrantene i Irak, folk må få arbeid, de må få dekka de grunnleggende behovene sine, og den omfattende korrupsjonen må bekjempes.

Et annet krav som blei lagt fram er retten til å demonstrere. De irakiske myndighetenes undertrykking og bruk av våpen mot fredelige, ubevæpna demonstranter, samt forfølgelse og drap av aktivister må stoppe umiddelbart. Demonstrantenes rett til å uttrykke meningene sine må beskyttes, og styrkene som har skutt på ubevæpna demonstranter må bli holdt ansvarlig for handlingene sine og bringes for retten. 

Det blei også uttrykt støtteerklæringer til alle irakere som har tatt til gatene for å protestere mot undertrykkinga fra staten og takknemlighet til alle som risikerer livet og friheten i kampene. Folket vil fortsette å protestere mot uretten og for å få gjennom krava sine. Forsøkene på å stoppe mobiliseringa til demonstrasjonene ved å kutte internettet vil ikke fungere, aktivistene vil finne andre måter å kommunisere på og protestene vil ikke stoppe.

“ Løsningen på folks problemer er å lytte til stemmen til mennesker som krever rett til arbeid, vann, strøm, tjenester og et anstendig liv. ”

“Nei til undertrykking av av fredelige demonstrasjoner! Ja til radikale endringer!”

Doner til Kampkomiteen