Mobiliser mot fascistene!

Fascistene i Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) og Alliansen har meldt en serie nye demonstrasjoner og stands. Kampkomiteen oppfordrer til å mobilisere mot disse, til å starte og delta i motdemonstrasjoner overalt hvor fascistene kommer.

Fascistenes rett til å demonstrere betyr at andre må finne seg i hets, trusler og undertrykking. Å mobilisere til motstand er å oppfordre til å heve stemmen, ta til motmæle og stoppe fascistene. Ingen skal trenge å finne seg i rasistisk hets og fascistisk organisering, og det er rett å slå denne tilbake.

SIAN er fascister fordi de forfølger en religiøs minoritet, trakasserer og hetser muslimer, og jobber for å forby muslimer å praktisere religionen sin i Norge. De vil utvise muslimer og stenge moskeer. Det er forslag om grove inngrep i folks rettigheter, og den svært viktige religionsfriheten. De fyrer opp under rasistisk splittelse og fremmer fordommer og grove rasistiske teorier. De inspirerer til muslimhatende vold og terror.

Alliansen er en rasistisk gruppe som støtter samme innhold som SIAN, men som også åpent sprer utilslørte raseteorier og jødehat.

Hovedformålet med antifascisme bør være å stoppe fascistenes organisering. Gjennom å mobilisere til folkelig kamp må vi nekte nazistene spillerom, en talerstol og plass til å demonstrere.

Et blindspor

Gruppenes rasistiske innhold er godt kjent. Det samme gjelder de få aktivistene som til stadighet lager nye demonstrasjoner og organisasjoner som blir fadeser. Like fullt fortsetter nazistene å ta plass for å rekruttere og organisere meningsfeller, gjøre seg stuerene og få spre rasismen sin.

Den siste tiden har disse blitt møtt med stadig større motstand og stadig mer uorganisert motstand og til dels hard motstand. Dette gjelder spontane demonstrasjoner fra uorganiserte folk, men også demonstrasjoner i regi av antirasister. Dette er en god utvikling, og understreker at kampen mot fascismen er en kamp som er viktig for mange folk.

Fascistene er folkets fiender. Når de forsøker å få støtte på populære saker, klatrer de på våre rygger. De vil tjene på mistillit til politikerne, men representerer selv gjerne de mest korrupte politikerne. De prøver å si at de kommer fra folkedypet, men står for undertrykking og hets mot mennesker som bare vil leve sine liv.

For den som ønsker en bedre verden er fascismen et blindspor. For den som trenger svar på verdens problemer er fascismen et blindspor. Fascismen gir ingen riktige svar, men tjener dem som undertrykker og tjener på å splitte folket. Fascistene er verktøy for politikere som plyndrer og sender bomber over fattige land, og som ønsker mer politi, mer overvåking og hardere tak mot folkelig opprør.

Fascisme er det motsatte av “all makt til folket”. Folkelig antifascistisk kamp er å erklære at gatene tilhører folket, og at folket står sammen mot rasistisk splittelse og muslimhat.

Vil du bidra i antifascistisk kamp?

I ulike byer kommer Kampkomiteen til å delta i demonstrasjoner og aksjoner sammen med andre antifascister. Vi vil også tilrettelegge for at folk kan bli med på aktiviteter i regi av andre, og bidra på andre måter der en bor.

Dersom du ønsker kontakt kan du melde interesse til oss her, så vil vi forsøke å sette deg i kontakt med lokale aktivister: http://kampkomiteen.org/index.php/kontakt-oss/

Doner til Kampkomiteen