Nakba – katastrofen da terrorstaten Israel ble oppretta


Den 15. mai markeres Nakba, som betyr katastrofen. Da Israel ble grunnlagt i 1948 bedrev sionistene etnisk rensing ved å ødelegge flere hundre byer og fordrive mellom 700.000 og 900.000 palestinere fra hjemmene sine. Mange av etterkommerne til disse flyktningene bor nå i byer som har oppstått etter hvert som det ble klart at de ikke kunne returnere til hjemmene sine.


Israel har siden staten ble oppretta fortsatt å undertrykke palestinerne. De siste årene har Gaza, verdens tettest befolkede område, vært blokkert av det israelske militæret. Dette fører til at nødvendige forsyninger ikke kommer inn, de som bor der kan ikke forlate området for eksempel for å besøke familie, drive handel eller gå på jobb, og arbeidsledigheten er skyhøy.

Siden 2009 har Gaza regelmessig blitt bomba. Også sykehus blir av den israelske staten definert som militære mål. Det skrives ofte om at det skytes et stort antall raketter mot Israel, men dette er primitive raketter som gjør svært liten skade sammenlignet med de høyteknologiske bombene som den israelske staten ødelegger Gaza med. Også norske panservernraketter har blitt brukt i denne bombingen ved at Nammo, et norsk selskap, har omgått norsk lovgiving via underselskap, for eksempel i USA.

Den israelske hæren har flere ganger drept ubevæpna sivile, og barn som kaster stein mot israelske tanks. Israelske bosettere trakasserer og fordriver fortsatt palestinere ved å opprette bosetninger, som kan være på størrelse med norske byer, på palestinsk jord, og ved å opprette «sikkerhetssoner» rundt disse der palestinerne ikke kan dyrke jorda. I tillegg konfiskerer de grunnvannskilder slik at palestinerne knapt har tilgang til rent vann. Flere tusen hus har blitt jevnet med jorda. Den norske staten har gjennom oljefondet investert i israelske verdipapirer og banker som finansierer disse bosetningene.

Palestinere som bor i Israel er andrerangs borgere. Dette ble enda klarere da det israelske parlamentet i 2018 vedtok en lov som definerer Israel som «en nasjonalstat for det jødiske folk» Det er nå over 70 lover som diskriminerer ikke-jødiske borgere. Institusjoner som markerer sorg over forbrytelsene som ble begått under Nakba, eller som ikke anerkjenner Israel som en «jødisk og demokratisk stat» sanksjoneres, og menneskerettsaktivister og agitatorer for boikott, deinvesteringer og sanksjoner har blitt nekta innreise. Denne staten får ofte merkelappen «Midtøstens eneste demokrati».

Vi oppfordrer derfor lokallag, medlemmer og sympatisører til å markere Nakbadagen. Enten gjennom egne arrangementer eller ved å delta på arrangementer i regi av andre organisasjoner som markerer dagen.

Doner til Kampkomiteen