Bli med Kampkomiteen på 1.mai!

Vi inviterer alle antiimperialister, både organisasjoner og privatpersoner, til å gå sammen med oss i 1. mai-toget!

Vi vil fokusere på kamp og motstand mot imperialismen som herjer verden med kriger, okkupasjoner, terror og plyndring. Hovedsakelig retter vi skytset mot amerikansk og norsk imperialisme. Særlig aktuelt er USAs aggresjon mot Venezuela, deres herjinger i Midt-Østen og Norges rolle i den tredje verden.

Store deler av verden undertrykkes direkte eller indirekte av noen få imperialistiske land som har plyndret seg rike gjennom århundrene. Stormaktene behandler verden som et sjakkbrett, der de konkurrerer med rivaliserende stormakter på bekostning av resten av verden. Verdens fattigste land og folk blir til brikker i dette spillet.

Stormaktene jobber sammen og mot hverandre for å underlegge seg land. I noen tilfeller eskalerer dette til væpnede konflikter der stormaktene kan få testet sine våpen og etterretningstjenester mot hverandre i blodige borgerkriger. Den nyeste slike tragedien er Syria og før det Libya og Jugoslavia, og nå truer de med å gjøre det samme i Venezuela.

Disse stormaktene og deres allierte, inkludert Norge, støtter både direkte og indirekte undertrykking av nasjoner som Palestina og Kurdistan, ved støtte til land som Israel og Tyrkia.

Norge er et sentralt medlem av NATO. Den norske staten bombet Libya i 2011 og sendte soldater til Afghanistan i mer enn ti år. Norske våpen er solgt til Saudi-Arabia, og er brukt til å ødelegge Jemen. Hundretusenvis er drept, skadd eller jaget på flukt. Millioner sulter. Norske våpen er også solgt til Israel og Tyrkia. Norske storselskaper ødelegger skog i Brasil og vann i Chile.

Kampkomiteen oppfordrer alle som er mot krigene, mot plyndringen og mot undertrykkelsen av verdens fattigste til å slutte seg til oss. Vi går under antiimperialistiske paroler i 1.mai-toget i Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Gi en stemme til alle som lider hver dag som følge av handlingene til den norske staten og dens allierte!

Doner til Kampkomiteen