Demonstrasjon for frihet til chilenske politiske fanger og mot militarisering av mapuche-territorier

Skrevet av aktivister i Oslo.

Aktivister fra Kampkomiteen deltok lørdag 20. november på ei støttemarkering i Oslo, for politiske fanger i Chile. Markeringa ble arrangert av  LAG Oslo – Chilegruppa, Norge for Chile, RAPMO, Violeta Parra Kulturforeningen Oslo og Bergen for Chile.

I arrangementsbeskrivelsen står det at chilenske politiske fanger blir holdt som gisler av regjeringa til Piñera, og at de krever at det chilenske parlamentet vedtar en amnestilov som har vært under behandling i nesten ett år. At Wallmapu, mapuchenes territorium, er satt i unntakstilstand, og at Piñera nok en gang undertrykker dem med militærmakt.

Det ble holdt appeller fra flere av arrangørene, samt en spontan appell fra en aktivist i Kampkomiteen. Appellene trakk fram de pågående kampene i Chile, som nå er inne i sitt tredje år. Den chilenske staten har gått til hardt motangrep og har gjort flere politiske arrestasjoner. Markeringa siktet på å få oppmerksomhet rundt situasjonen og oppfordret til tilhøreres støtte til frigjøring av de politiske fangene i Chile. 

Under markeringa ble det spilt musikk og etter appellene ble det ropt slagord for internasjonal solidaritet. Det ble delt ut løpesedler med informasjon om bakgrunnen for markeringa og for dagen mot vold mot kvinner den 25. november.

Doner til Kampkomiteen