Markering av urfolks kampdag og 54 år siden drapet på Che Guevara

Skrevet av aktivister i Oslo.

Onsdag 12. oktober arrangerte Latin-Amerikagruppene i Oslo – Chilegruppa, de bolivarianske sirklene Simòn Bolivar og Fransico de Miranda i Oslo, Cubaforeningen, Norge for Chile og RAPMO en minnemarkering i anledning 54-årsdagen for drapet på Ernesto Che Guevara og for å markere urbefolkningens motstandsdag 12. oktober.

Arrangementet var godt besøkt og det ble holdt appeller fra flere organisasjoner, samt en rekke kulturelle innslag i form av poesi og musikk. Det ble også informert om de seineste folkelige kampene i blant annet Chile, hvor den chilenske staten angriper det pågående sosiale opprøret med stadig mer brutal vold.

Doner til Kampkomiteen