Oslo: Kraftig demonstrasjon for akademisk boikott av Israel

Skrevet av aktivister i Oslo

Fredag 24. mai deltok Kampkomiteen på Palestinacampen i Oslo sin demonstrasjon for akademisk boikott av Israel.

Markeringen startet med ett minutts stillhet på Frederikke plass for ofrene i det okkuperte Palestina før tre studenter holdt kraftige appeller som fordømte UiO-ledelsens nedstemming av akademisk boikott. Særlig rektor Svein Stølen ble fordømt på det sterkeste, samt de i ledelsen som har påstått at Palestinasolidariteten utgjør mindretallet ved universitetet. Det store oppmøtet med både studenter og ansatte vitner derimot om det motsatte.

Flere av bannerne fordømte Israels folkemord, noe som understreker studentmassenes avvisning av mediene og politikernes forsøk på å skjule dette faktumet. Kampkomiteen bidro med banneret «Ingen støtte til Israels folkemord».

Etter appellene gikk alle i demonstrasjonstog rundt Blindern campus. Slagord som «Vi er mange ikke få! UiO, hør oss nå!», «Hva vil vil ha? Boikott! Når vil vi ha det? Nå!» «Akademisk boikott nå!», «From the river to the sea, Palestina is almost free!», «We won’t stop, we won’t rest, until UiO divests!», «Fritt Palestina!», «UiO hør! Studenter i Gaza dør!» og «In the thousands in the millions, we are all Palestinians!» ble ropt gjennom hele demonstrasjonen.

Toget gjorde et stopp ved Lucy Smiths’ hus der UiOs ledelse holder til. Her ropte sudenter og ansatte kraftig for å vise sin avsky og forakt mot nedstemmingen av akademisk boikott, samtidig som alle bannerne ble rettet mot bygget. Etterpå gikk toget til Palestinacampen der alle ble invitert til sosialt samvær og for å feire Palestinasolidariteten og kampen for et fritt Palestina. Det ble servert mat og drikke, og spilt musikk som «Leve Palestina».

Doner til Kampkomiteen