Trondheim: Nakba-markering

Skrevet av aktivister i Trondheim.

Onsdag 15. mai markerte aktivister fra Kampkomiteen i Trondheim Nakba med å delta på ei markering og et møte, samt dele ut løpesedler i sentrum.

Først var det markering på torget med appeller og kulturelle innslag, blant annet diktframføring, kor og allsang. Arrangør var Palestinagruppa på Svartlamon, og flere partier og grupper hadde sluttet seg til. Kampkomiteen deltok under parolen «Støtt den palestinske motstandskampen – fritt Palestina!» og hadde også palestinske flagg. Samtidig som demonstrasjonen pågikk på torget stilte noen av aktivistene seg opp med Nakba-håndplakater i ei travel gågate i sentrum og delte ut løpesedler med informasjon om det palestinske folkets kamp. Det ble hovedsakelig møtt med positiv respons, og omkring 100 løpesedler ble delt ut på en halvtime.

Etterpå deltok flere av aktivistene på ei minnesamling med foredrag og kulturelle innslag i regi av Palestinakomiteen og LO på Folkets Hus. Bassam Hussein, professor ved NTNU og en av pådriverne for akademisk boikott, holdt et svært lærerikt og inspirerende foredrag om okkupasjonen og den palestinske motstanden, etterfulgt av diskusjon. Det ble også lest dikt, spilt palestinsk musikk og solgt palestinske håndverksprodukter.

Doner til Kampkomiteen