Trondheim: Flere bilder fra 1. mai

Skrevet av aktivister i Trondheim

Som skrevet tidligere markerte Kampkomiteen kraftfullt 1. mai. Her legger vi ut noen flere bilder, og utdrag fra appellene fra markeringene i Trondheim.

Som tidligere skrevet her på nettsida startet Kampkomiteen dagen med ei markering mot imperialisme og for den palestinske motstandskampen. Dette er et utdrag fra appell mot imperialisme og dyrtid:

«Krigsprofitørene AP-SP regjeringen lover milliardkontrakter til sine kjære profittmakere Kongsberggruppen og NAMMO for å øke produksjonskapasitet av ammunisjon og våpen. Våpen og ammunisjon som blir solgt til USA og til slutt ender opp i hendene til Israel. Alt dette mens regjeringen gjør ingenting konkret for å stå imot og stoppe folkemordet i Gaza. Tomme ord og rekordprofitt for kapitalistene, dette er den uoffisielle handlingsplanen til regjeringen. Reallønna har ikke økt på flere år, mens matprisene fortsetter å stige. Ifølge statistikkbyrået til EU, har arbeiderne i Norge 15-20% mindre disponibel inntekt enn de gjorde for 2 år siden.

Milliarder til militærbaser! Bygd for, og i samarbeid med, USA-imperialismen, mens matkøene blir lenger og vanlige arbeidsfolk sliter med å betale strømregningen. Fagforeningsbyråkretene i LO sviker sine medlemmer og alle arbeidere i Norge. De inngår kompromiss på kompromiss med kapitalistene og presenterer lønnsøkning på 5% som en seier! Når de vet klart selv at det er langt fra nok for å hente inn de økte prisene og rentene. 

Det eneste rette nå er å reise kamp mot fagforeningsbyråkratene og reise kravet om streik for høyere lønn!»

Vi tar også med et utdrag fra Palestina-appellen:

I verda over demonstrerer folk sin solidaritet og støtte til det palestinske folket og kampen deira. Vi let oss bli inspirert av det endelause motet palestinarane viser. Vi lærar fra dei å våge å kjempe og å våg å vinn. I tida framover vil nok represjonen og undertrykkinga bli verre. Dyrtida vil bli enno dyrare og rentane heldt høge. Alt dette mens statane vi bur i famlar rundt for å halde på makta: med nye krigar, nye terrorhandlingar og nye folkemord. Vi må sjå på det palestinske folket og bli inspirert av motet deira. Vår solidaritet må aldri ta slutt! Leve det palestinske folkets frigjeringskamp! 

Bilder fra Kampkomiteens markering i Nordre gate:

Etter egen markering deltok aktivistene i LOs 1.maitog og torgmøte. Arrangørene meldte om at så mange som 3500 deltok. Palestinaseksjonen var særlig stor, og slagordropingen fortsatte mens den siste delen av toget kom tilbake inn på torget og varte til selve torgmøtet startet. Aktivister delte ut ca 400 løpesedler under egen markering, underveis i toget og ved torgmøtet. Folkemordet mot det palestinske folket var også tema i to av talene på torget, mens den siste taleren fokuserte på kampen for lønn og var klar på at AP og SV har svikta med pensjonsreformen, at det nå må bli slutt på det såkalte klassesamarbeidet og at det må aksjoneres.

Bilder fra 1.maitoget:

Doner til Kampkomiteen