1. mai 2024: Kraftfulle antiimperialistiske markeringer

Av redaksjonen.


Årets 1. mai var preget av store demonstrasjonstog og sterk støtte til Palestina. Kampkomiteen har, sammen med andre organisasjoner og enkeltpersoner, gjennomført kraftfulle antiimperialistiske markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

NRK melder at mellom 8.000 og 10.000 deltok i det LO-organiserte 1. mai-toget i Oslo. Toget var sterkt preget av solidaritet med Palestina og motstand mot nedleggelsen av Ullevål sykehus. Lokale Kampkomiteen-aktivister har sendt rapporter og bilder til oss fra fire byer, som vi gjengir her.

Oslo: Kraftfull 1. mai-markering for Palestina

Arbeiderklassens internasjonale kampdag 1. mai ble kraftfult markert i Oslo med markering på Grønland torg, med hovedfokus på den palestinske motstandskampen, deltagelse i LO-toget og et demonstrasjonstog til Ship to Gaza ved havnen.

Rundt 200 deltok i markeringen på Grønland torg som var gjennomført av Kampkomiteen, AntiTyranny International Collective, Revolusjonært Kommunistisk Forbund (RK), og andre palestinaaktivster. På bannerne i demonstrasjonen sto paroler som «Støtt den palestinske motstandskampen! Fritt Palestina!», «Ingen støtte til Israels folkemord!» og «Boikott Israel!».

Markeringen startet med taktfulle slagord med trommer. Det ble holdt appell til støtte for den palestinske mostandskampen til stor jubel blant deltakerne. Det ble informert om og fordømt den nylige arrestasjonen og siktelsen av tre palestinaaktivster som fulgte etter FrP-leder Sylvi Listhaug. Løpesedler ble delt ut med fokus på motstandskampen, kamp mot økte priser og for streik, og mot PSTs forfølgelse av Palestina-aktivster.

Fra Grønland torg gikk demonstrasjonen i tog til Youngstorget, der den sluttet seg til LO sitt 1. mai-arrangement, og dannet en stor, kraftfull og livlig blokk for Palestina. Blokken på 300-350 deltakere fikk stor oppmerksomhet fra tilskuere og forbipasserende, med klapping, hilsning, jubel og slagord.

Derfra ble det organisert et demonstrasjonstog som gikk ned til havna til Ship to Gaza, et skip med palestinaaktivster som flere ganger har forsøkt å seile til Gaza og trosse IDFs blokkade, og som skal forsøke igjen. Der fortsatte en del av demonstrasjonen med slagord og sang ved kaia. Mange av deltakerne var tydelig preget av stor entusiasme og lidenskap over den seierrike dagen.

Bergen: Sterk støtte til den palestinske motstandskampen

Aktivister samlet seg klokken 12 for en markering på Vågsalmenningen arrangert av 1. Mai-Alliansen. Antikrigsinitiativet, Palestinakomiteen, Nei til EU, Latin-Amerika Gruppen i Bergen, Kampkomiteen, Bergen4Palestine og andre var tilslutta. Kampkomiteen deltok med parolen «Støtt den palestinske motstandskampen».

I markeringa deltok mellom 200 og 300 personer. Appellantene på markeringa vektla viktigheten av kampen mot krig og imperialisme, og solidaritet med det palestinske folket i møte med det sionistiske folkemordet. Videre var det en appellant som oppfordet til «Global Intifada» til stor jubel av folkemengden som svarte med å spontant rope slagord som «Intifada, Intifada! Long live the Intifada».Ved slutten av markeringa gikk alle deltakerne samlet i tog til Torgallmenningen for å gå i LO-toget.

Kampkomiteen og andre organisasjoner dannet en Palestinablokk i LO-toget. Fremst ble parolen «Støtt den palestinske motstandskampen» båret, flankert av røde og palestinske flagg. Blokken var mangfoldig og samlet over 250 mennesker rundt Palestina-solidariteten.

Holdningen til blokken var seriøs, livlig og kjempende, med kraftfulle slagord som «Lenge leve motstandskampen», «Internasjonal solidaritet – arbeiderklassens kampenhet» og «Ned med den norske imperialismen». Slagord runget kraftig gjennom hele toget. Deltakere på toget gikk med håndplakater som blant annet krevde at Oljefondet skulle trekke seg ut av Israel.

Ved LO-togets slutt på Torgalmenningen ble det ropt slagord til støtte for den væpna palestinske nasjonale frigjøringskampen. Masser dannet en energisk forsamling som ropte slagord i over 10 minutter, og hvor blokkens røde og palestinske flagg vaiet høyt.

Trondheim: Antiimperialistisk 1. mai for et fritt Palestina

Aktivister i Trondheim rapporterer at Kampkomiteen i Trondheim startet årets 1. mai med ei antiimperialistisk markering i Nordre gate med appeller, løpeseddelutdeling, bannere og flagg. Hovedparolen var «Støtt den palestinske motstandskampen – fritt Palestina!» Deretter gikk aktivistene i Palestina-seksjonen i 1. mai-toget.

Det var et stort oppmøte, spesielt i Palestina-seksjonen. Underveis i toget ble det ropt slagord, blant annet for Palestina og internasjonal solidaritet, mot imperialisme. Til slutt samlet aktivistene seg for festtale, mat og allsang.

Kristiansand: 1. mai-markering for Palestina og latinamerikanske fattigbønder

Aktivister fra Kampkomiteen og Latin-Amerikagruppene (LAG) deltok på 1. mai-frokost og konsert med Canto Libre, og gikk så i toget med røde og palestinske flagg, og parolene «Fritt Palestina» og «Jorda til den som arbeider på den».

1. mai-toget gikk fra Arbeideren og gjennom gågata opp til torvet, og hele veien ble det ropt slagord som «Internasjonal solidaritet – arbeiderklassens kampenhet», «Ingen fred uten frihet – ingen frihet uten kamp – fritt Palestina», «Organiser klassehatet – all makt til proletariatet», «Israel har blod på henda – fritt Palestina – USA har blod på henda – knus imperialismen» og «Kjemp, gjør motstand – reis det røde flagget». Flere andre organisasjoner ble også med på slagordene.

Doner til Kampkomiteen