Trondheim: Mobilisering til 1. mai

Skrevet av aktivister i Trondheim

Torsdag 18. april ble det mobilisert til 1. mai med plakater og løpesedler flere steder rundt byen.  

Det ble hengt opp plakater på universitetscampus Dragvoll og i området rundt Moholt. Et område hvor det bor mange studenter. Det ble også delt ut løpesedler for støtte til Palestina og som også mobiliserte til Kampkomiteens arrangement 1. mai.

Det ble også hengt opp plakater i områdene Tiller og Heimdal som ligger sør for Trondheim sentrum.

Doner til Kampkomiteen