1. mai mot imperialistisk krig og dyrtid – for et fritt Palestina

Vi markerer i år arbeidernes internasjonale kampdag på et tidspunkt preget av Israels folkemord i Gaza og den heltemodige palestinske motstandskampen. Samtidig velter kapitalistene byrdene over på arbeidsfolk, med økte priser, høyere renter og reallønnsnedgang. La oss forene dem som kan forenes i en kraftfull antiimperialistisk 1. mai, mot imperialistisk krig og dyrtid, til støtte for det palestinske folket.

Stopp Israels folkemord! Støtt den palestinske motstandskampen!

Israel fortsetter sitt folkemord i Gaza. Over 30.000 palestinere er myrdet i Israels brutale krig, det store flertallet sivile, og en svært stor andel barn. Store deler av Gaza er lagt i grus. Sykehus og moskeer er bombet i stykker. Hundrevis av journalister, leger og hjelpearbeidere er drept. Dette folkemordet har direkte støtte fra USA-imperialismen. Israel er en lakei for USA og får enorme summer i økonomisk og militær støtte fra yankee-imperialistene. Europeiske imperialister, særlig Tyskland, Storbritannia og Frankrike, men også mindre makter som Norge, er medskyldige i folkemordet. Norge fordømte umiddelbart Irans gjengjeldelse, som svar på Israels rakettangrep mot Irans konsulat i Syria, men da Israel angrep folket i Gaza, var den norske regjeringens svar at Israel har «rett til å forsvare seg». En okkupant har ingen rettigheter overfor folket de okkuperer og undertrykker! 

Storskala angrep på sivile, med bomber og blokade av mat og medisiner, er ingenting annet enn folkemord. Likevel fortsetter den heltemodige palestinske væpna motstandskampen. De palestinske massene og den palestinske motstandsbevegelsen beviser nok en gang, at de ikke vil la seg utrydde. De fortsetter kampen, og de vil fortsette å kjempe til hele Palestina er fritt, fra Jordan-elva til Middelhavet.

Ned med den imperialistiske krigen!

Krigen i Gaza er i dag utvidet til å omfatte flere land. Israel har blitt angrepet ikke bare fra Iran, men også fra Jemen og væpna grupper i Syria og Irak. USA, og deres medløpere – deriblant Norge, har gått direkte inn i krigen med sine angrep på Jemen, og med sin bistand til Israel. Det var med hjelp av USA, og yankee-lakeiene i Jordan og Saudi-Arabia, at Israel skjøt ned rakettene og dronene som var sendt fra Iran – et angrep Iran varslet om flere dager i forveien. Krigen er utvidet i Midtøsten, og USA-imperialismen er hovedansvarlig som den største brannstifteren i regionen, noe vi blant annet også har sett i Afghanistan, Irak, Libya og Syria.

Samtidig fortsetter russisk imperialisme sine angrep mot Ukraina. Den undertrykte nasjonen Ukraina har i to år kjempet mot den russiske angrepskrigen. Zelenskiy-regimet i Kiev er et landsforrædersk regime, en lakei for USA, og verken kan eller vil representere interessene til den ukrainske nasjonen. Den ukrainske nasjonen vil fortsette sin motstand mot russisk imperialisme, og på lang sikt vil den også befri seg fra USA-imperialismen og den imperialistiske innblandingen fra tysk, britisk, fransk og kinesisk imperialisme. All verdens undertrykte folk vil med nødvendighet fortsette sin kamp og motstand, helt til all imperialisme er feid vekk fra jordens overflate.

Kamp mot økte priser – streik for høyere lønn!

En massiv krise i kapitalismen veltet over verden i 2020. Verdens herskere brukte koronapandemien som påskudd til å slå hardt ned på folkelige protester, og de brukte såkalte «pandemitiltak» til å velte byrdene for krisa over på arbeiderklassen og verdens undertrykte folk. Her i Norge har den direkte konsekvensen av krisa vært økte priser – særlig på matvarer, strøm og drivstoff, økte boliglånsrenter og svekket kronekurs. Samtidig har norsk imperialisme tjent enorme summer på krigen mot Ukraina og økte priser på alle former for energi. Gjennom oljefondet tjener de også grovt på svakere kronekurs. Regjeringen har selv bedt Norges Bank selge store mengder norske kroner på finansmarkedet, med det resultatet at krona blir stadig mindre verdt. Igjen betaler arbeidsfolk prisen, samtidig som staten og kapitalen håver inn profitt.

Krigsprofitørene i Ap-Sp-regjeringen fortsetter å tyne arbeidsfolk i Norge, tross sine økte inntekter. Sammen med private kapitalister har de slått reallønna kraftig ned. Lønna til folk i Norge er mye mindre verdt i dag enn for bare to år siden. Statistikkbyrået til EU har anslått at nordmenn har mistet 15-20 prosent av sin disponible inntekt. Dermed er kravet om høyere lønn et brennende hett krav i årets lønnsoppgjør, men pampene i LO-ledelsen sviker systematisk – og forutsigbart – sine medlemmer, og alle arbeidere i Norge. De begrenser sine krav til knapt 5 prosent lønnsøkning, noe som er langt fra nok til å hente inn de økte prisene og rentene. Det eneste rette er å reise kamp mot fagforeningsbyråkratene, som stort sett er medlemmer av regjeringspartiet Ap, og å reise kravet om streik for høyere lønn!

Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!

Innenfor denne situasjonen, prater politikere om «trusler mot demokratiet» fra Palestina-aktivister og økende politikerforakt. Men de som i virkeligheten angriper folkets demokratiske rettigheter, er myndighetene selv! I løpet av de siste årene har Stortinget vedtatt en ny etterretningslov, som gir Etterretningstjenesten lov til å overvåke det meste av nettaktiviteten til alle i Norge. I fjor vedtok de en lov som gir regjeringen rett til å sette andre lover til side i krig- og krisetider. Over hele Europa blir protester, paroler og slagord forbudt. Folkemassenes rett til å ytre seg, samle seg og organisere seg, er under angrep overalt. Norske myndigheter går samme antidemokratiske vei som herskere i andre land.

Over hele verden er det igjen vokst frem en kraftfull protestbevegelse, denne gangen mot Israels folkemord og til støtte for det palestinske folket. Over hele Europa har hundretusener trosset forsøkene på forbud og knebling ved å uredd vise sitt raseri og sin solidaritet i gatene. Dette viser nok en gang, at folket, og bare folket, er den kraften som forandrer verden. Imperialismens dager er talte. Folkemassene har aldri funnet seg i imperialismens kriger eller kapitalismens kriser. De har alltid kjempet og gjort motstand, og kraften i denne kampen vokser stadig. Den vil igjen og igjen vokse til store bølger, og gjennom kamp og organisering vil disse bølgene til slutt drukne imperialistene, feie dem vekk fra jordens overflate, og bane veien for en ny verden. 

1. mai er en mønstringsdag for arbeiderklassen og all verdens undertrykte folk. Denne dagen samles vi på gatene, under faner og slagord, for å vise vår styrke og samle krefter rundt felles mål. Bli med oss denne dagen, og legg dine krefter til, for å bevege verden et nytt skritt videre mot en lysere fremtid.

Støtt den palestinske motstandskampen! Fritt Palestina!

Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!

Kamp mot økte priser – streik for høyere lønn!

Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!

Kampkomiteen
April 2024

Doner til Kampkomiteen