Oslo: Kraftfulle demonstrasjoner for Palestina

Skrevet av aktivister i Oslo.

Lørdag 6. april deltok aktivister fra Kampkomiteen i to kraftfulle demonstrasjoner i Oslo sentrum.

Den første demonstrasjonen som var organisert av Palestinakomiteen startet på Grønlands Torg og marsjerte til Utenriksdepartementet. Toget gikk blant annet gjennom Storgata, Jernbanetorget og opp Karl Johan. Når demonstrantene kom forbi Zara ble butikken omringet av massene som ropte slagord imot det imperialistiske fast-fashion selskapet som både støtter og tjener på Israelske bosetninger. Det ble ropt slagord som:

“From the river to the sea, Palestine will be free”

“Netanyahu you can’t hide – we charge you with genocide!”

“Joe Biden you can’t hide – we charge you with genocide!”

“There is only one solution – Intifada, Revolution!”

“Boikott Israel – Fritt Palestina!”

Utenfor Utenriksdepartementet ble det holdt en markering med appeller, musikk og slagord. Minst 5000 personer deltok på demonstrasjonen ifølge Palestinakomiteens egne tall.

Etter markeringa tok flere av deltakerne til gatene og initierte en spontan demonstrasjon til Stortinget der det ble ropt slagord og vifta med flagg. Da en annen gruppe demonstranter marsjerte forbi Stortinget så forente de to demonstrasjonene seg sammen og marsjerte videre. Toget gikk blant annet innom Youngstorget og stoppet foran Burger King og Starbucks for å rope slagord. Demonstrasjonen var prega av kampglød og folkelig militans.

Politiet hadde en sterk tilstedeværelse gjennom hele dagen og fulgte etter demonstrasjonen hele veien til Hausmania hvor toget avsluttet.

Hele Oslo sentrum ble preget av deltakernes sinne og engasjement til støtte for det palestinske folkets rettferdige motstandskamp. Slagordene gjallet i gatene og det var ingen tvil om at massene for lengst har gjennomskuet imperialistenes løgner om folkemordet. 

Doner til Kampkomiteen