Kristiansand: Markering av samefolkets dag

Skrevet av aktivister i Kristiansand. 

6. februar ble samefolkets dag markert i Kristiansand.  Deltakere hadde med mat og drikke til et fellesbord. Det ble holdt flere taler og appeller, blant annet om viktigheten av å stå sammen og kjempe sammen.  

Markeringa ble arrangert av Agder sameforening, Antirasistisk Agder, Solidaritet med romer og romani, Taternes landsforening, Latin-Amerikagruppene, NKP, MDG, Rødt, SV, RU, SU og Kampkomiteen.

Doner til Kampkomiteen