Bergen: Demonstrasjon mot norsk imperialisme

Skrevet av aktivister i Bergen

22. desember deltok Kampkomiteen på en demonstrasjon i Bergen for Palestina og mot norsk imperialisme i Rødehavet. Demonstrantene markerte seg mot norsk deltagelse i den USA-ledede militære koalisjonen i Rødehavet for å tvinge gjennom handel med Israel. Demonstrantene gikk i tog fra Torgallmenningen til et rederikontor ved Bryggen.

Norske rederier har fortsatt handel med Israel gjennom Rødehavet på tross av et forbud innført av Jemen. De har tvunget seg gjennom med hjelp av amerikanske krigsskip. Og blitt truffet av raketter ved flere tilfeller. Etter dette har Norge sendt offiserer til en imperialistisk intervensjon ledet av USA.

Demonstrasjonen samlet seg ved Torgallmenningen hvor det ble holdt appeller. Deretter gikk det et tog ned forbi Bryggen til J Ludwig Mowinckels Rederi sitt kontor. Her fortsatte demonstrasjonen med slagord og en til appell. Demonstrantene gikk med parolene “Støtt den Palestinske motstandskampen!”, “Imperialistene ut av Rødehavet!” og “Stopp handelen med Israel!”.

Her følger et utdrag fra en appell holdt av en aktivist:

“Vi er samlet her i dag og skal demonstrere og marsjere. Mot rederienes ulovlige handel med Israel gjennom Rødehavet. Og mot regjeringens militære inngripen i Rødehavet sammen med USA for denne handelen. Gjennom disse handlingene viser regjeringen ennå tydeligere at de i praksis støtter Israels krig mot Palestina.”

“Når millioner i hele verden har demonstrert i månedsvis. Inkludert 13 000 utenfor Stortinget. Så har regjeringen ikke hørt på oss.

Men når rederiforbundet går ut og ønsker militær hjelp fordi de ikke får drive handel med Israel gjennom Rødehavet. Så går det bare et døgn før Norge sender militære bidrag!”

“I går annonserte rederiforbundet at de oppfordret rederiene til å reise rundt Afrika istedenfor Rødehavet. Dette er en stor seier og fortjenesten ligger hos folket i Jemen og Palestina. Men vi kan ikke la de ta denne kampen alene. Og vi har ennå ikke vunnet denne kampen og det er vårt ansvar å holde rederiene. Det er her de har sine kontorer. For rederiene har ikke gitt opp sine imperialistiske planer for Rødehavet. De venter bare på at den militære intervensjonen skal bane veien for mer handel med Israel. Og de fortsetter handelen med Israel gjennom andre ruter.”

Doner til Kampkomiteen