Kristiansand: Plakataksjon på Yemane-dagen

Skrevet av aktivister i Kristiansand. 

Aktivister i Kristiansand var 8. januar med NF Solidaritetsungdom på en plakataksjon der det ble satt opp plakater for Yemane Teferi. Yemane døde 8. januar 2016 etter 24 år på 13 ulike asylmottak som ureturnerbar asylsøker uten rett til et sted å bo, til arbeid, utdanning og helsehjelp.

Dagen markeres for å minnes Yemane og for å sette fokus på situasjonen til papirløse asylsøkere. I Norge bor det mellom 1500 og 2000 lengeværende papirløse asylsøkere som ikke har fått oppholdstillatelse, og FN har kritisert Norge for å bryte menneskerettighetene ved å ikke tilby dem tilstrekkelig helsehjelp. Lengeværende asylsøkere har bare rett til akutt helsehjelp og flere ganger har behandling først kommet i gang når det var for sent.

Doner til Kampkomiteen