Bergen: Daglige demonstrasjoner for Palestina

Skrevet av aktivister i Bergen.

I Bergen har det i løpet av hele uke 45 blitt gjennomført flere kraftfulle demonstrasjoner. Aktivister fra Kampkomiteen har vært til stede på disse demonstrasjonene. På alle demonstrasjonene har det blant de oppmøtte vært en kjempende ånd med høylytte slagord og klar støtte til motstandskampen. Demonstrasjonene fortsetter også neste uke.

Lørdag 11. november demonstrerte aktivister foran Israelsmisjonens butikk på Danmarksplass. Det ble holdt en appell som fordømte at israelmisjonen støtter den israelske propagandaorganisasjonen «Jerusalem Institute of Justice» som støtter sionismen og legitimerer Israels kriger og folkemord. Appellen nevnte også at butikken «Mamilla» er oppkalt etter et nabolag i Jerusalem som har vært okkupert siden 1967, der den palestinske befolkningen ble fordrevet. Appellen fordømte særlig at butikken fortsetter virksomheten under den nåværende blodige krigen mot Palestina. Aktivistene ropte høylytt kravene «Steng butikken!» og «Ikke en krone til Israel!» sammen med flere andre slagord til støtte for et fritt Palestina.

Det ble ropt slagord og aktivistene hadde også et banner med teksten «Støtt den palestinske motstandskampen!». Flere personer som ikke var klar over hva denne butikken drev med snudde i døren og ga heller aktivistene sin støtte. Flere forbipasserende uttrykte også støtte.

Etter dette fortsatte aktivistene dagens med å delta på demonstrasjonen ved Den Blå Steinen arrangert av Palestinakomiteen. Her deltok omtrent 1000 demonstranter. Det ble holdt appeller fra flere organisasjoner og personer. Det ble ropt slagord som «From the river to the sea, Palestine will be free!», «Boikott Israel, fritt Palestina!», «Lenge leve motstanden!», «La Gaza leve! La barna leve!» og mange andre. Demonstrasjonen var svært levende og kraftfull. En appellant holdt mot slutten en kraftfull appell med støtte til den væpna motstanden og publikum svarte med høylytt støtte. Mot slutten av demonstrasjonen ble det spilt av flere sanger og publikum sang med og viftet med flagg.

I tillegg har de daglige demonstrasjonene for Palestina fortsatt å holde seg sterke hver ukedag fra 6. til 10. november. Slagord og appeller har blitt stadig mer kraftfulle og energiske for hver dag som har gått.

Det har vært markeringer hver dag fra mandag til fredag klokken 16.00. Markeringene har hatt mellom 70 og 150 deltakere. Demonstrasjonene kommer også til å fortsette kommende uke fra 13-17. november.

Markeringene har vært preget av en kjempende holdning. Paroler, slagord og appeller har gitt klar støtte til motstanden og fordømmelse av Israel og USA-imperialismen. Flere folk fra Palestina har fortalt sine og sine familiers historie.


På fredag gikk demonstrasjonen også til slutt i en marsj til andre siden av Torgallmenningen der det ble avholdt en konsert for Gaza.

Mandag 06.11.:Tirsdag 07.11.:Onsdag 08.11.:

Torsdag 09.11.:

Fredag 10.11.:

Doner til Kampkomiteen